Stengte kommunale virksomheter / bygninger

Skjerpede nasjonale smittevernregler fra 4 . januar 2021 har medført at flere kommunale virksomheter og bygninger holdes stengt.