Stengte virksomheter / bygninger

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtok Helsedirektoratet 12. mars å stenge en rekke offentlige og private bygninger og virksomheter. Senere har mange blitt gjenåpnet.

For Åsnes' del er situasjonen slik ved inngangen til juni måned:

 

 

 

Stengte helsetjenester utenfor kommunal regi

 

 

GJENVINNINGSSTASJONENE ÅPNET IGJEN MED ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER TIRSDAG 14. APRIL

Solør renovasjons gjenvinningsstasjoner åpnet igjen tirsdag etter påske, med noen restriksjoner. Vi håper alle våre abonnenter og kunder respekterer våre regler, dette for å begrense smitte av koronavirus.

Solør renovasjons nettsider finner du her

1. Vi oppfordrer alle som har hageavfall til å kjøre dette direkte til Kildal Miljøstasjon for å unngå kødannelse på gjenvinningsstasjonene.

2. Alle SKAL stoppe ved stopp skilt for avfallsberegning, veiledning og eventuelt betaling.

3. Hengere må være godt sortert før ankomst gjenvinningsstasjonen, for å minske tidsbruken pr. kunde.

4. Usorterte hengere vil bli henvist til egen plass for sortering.

5. Det vil ikke være mulig å få fysisk løftehjelp fra våre driftsoperatører.

6. Det må beregnes ventetid da det vil være begrensninger på hvor mange som får være inne på plassen samtidig.

7. Vi ønsker at alle tar hensyn og begrenser hvor mange personer som må være med inn på gjenvinningsstasjonen.

 

Informasjon om Helsedirektoratets vedtak om stenging