LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Støtte til idrett, kultur og frivillighet

Regjeringens krisepakke til frivillige lag og organisasjoner har som hovedintensjon å kompensere for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak.

Klikk for stort bilde  

Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med coronautbruddet.

Regjeringens krisepakke til frivillige lag og organisasjoner har som hovedintensjon å kompensere for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak. Ordningen gjelder for bortfalte inntekter fra arrangementer/aktiviteter planlagt gjennomført i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

 

Det kan søkes om:

•Tapte inntekter fra arrangementer som skulle ha funnet sted i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).

•Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).

•Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).

•Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

 

Inntektsbortfallet må utgjøre minimum 25 000 kroner eller mer i perioden, og organisasjonen som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Neste søknadsfrist for ordningen er 15. september 2020.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

 

Søknadsskjema finner du her