Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid19-pandemien. Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. oktober 2021 (opprinnelig 31. august, men er utvidet). Ordningen har en litt annen innretning enn krisepakkene for frivilligheten i 2020, så bruk tid på å lese veiledningen. 

 

 

NB: Denne krisepakken gjaldt i 2020. Regjeringens krisepakke til frivillige lag og organisasjoner har som hovedintensjon å kompensere for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak.