Det er i 2022 to covid-19-ordninger for idretten og frivilligheten. Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19  og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. For å komme raskt i gang med ordningene legges det opp til to søknadsperioder. Den første vil gjelde fra 1. januar – 31. mars med søknadsfrist 20. april.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid19-pandemien. Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. oktober 2021 (opprinnelig 31. august, men er utvidet). Ordningen har en litt annen innretning enn krisepakkene for frivilligheten i 2020, så bruk tid på å lese veiledningen. 

 

 

NB: Denne krisepakken gjaldt i 2020. Regjeringens krisepakke til frivillige lag og organisasjoner har som hovedintensjon å kompensere for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak.