Støtte til idrett, kultur og frivillighet

NB: Denne krisepakken gjaldt i 2020. Regjeringens krisepakke til frivillige lag og organisasjoner har som hovedintensjon å kompensere for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak.

Klikk for stort bilde  

Krisepakke for frivillige lag og organisasjoner

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med coronautbruddet.

Regjeringens krisepakke til frivillige lag og organisasjoner har som hovedintensjon å kompensere for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak. Ordningen gjelder for bortfalte inntekter fra arrangementer/aktiviteter planlagt gjennomført i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

 

Det kan søkes om:

•Tapte inntekter fra arrangementer som skulle ha funnet sted i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).

•Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).

•Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).

•Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

 

Inntektsbortfallet må utgjøre minimum 25 000 kroner eller mer i perioden, og organisasjonen som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Neste søknadsfrist for ordningen er 15. september 2020.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

 

Søknadsskjema finner du her