Testing

Korona-teststasjonen ved Åsnes legesenter stenger 1. mai.

 

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er klart synkende. 5. april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i fire døgn ved påvist covid-19.

Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger.

Teststasjonen ved Åsnes legesenter stenger 1/5-22.

 

Testing etter 1. mai

Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes dersom legen vurderer det nødvendig når du er til konsultasjon i forbindelse med luftveissykdom, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner. 

 

Testing til koronasertifikat

Testing til koronasertifikat skal som hovedregel gjøres på Åsnes Legesenter (for kommunens innbygger og de som oppholder seg i kommunen). Det er ikke mulighet for drop-in-testing lengre. Time på laboratoriet for test til koronapass må bestilles på lik linje med legetimer.

Dette gjøres elektronisk via helsenorge.no, via sms eller eller via telefon på 62950840.

 

Selvtester

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. 

Fra 1. april er selvtester tilgjengelig på Åsnes folkebibliotek i bibliotekets åpningstid. 

Det kommer til å stå en kasse med selvtester ved skranken, der innbyggerne selv kan hente tester ved behov. Sammen med kassen kommer det til å henge en lapp med instrukser om hvor mange tester en person kan ta med seg. I tillegg vil det stå et telefonnummer man kan kontakte dersom det blir tomt for tester.

Dette vil fungere som selvbetjening. Bibliotekpersonalet deler ikke ut selvtestene.