Delstrekning av leden åpen fra 12. mars

Snøscooter-leden er fra 12. mars åpen for ferdsel på følgende strekning: Velta – Riksgrense via Tysken/Gransjøberget, sørlig trasé (20,9 km).