Solørfondet

Fra og med 1. januar 2019 forvaltes ikke næringsfondsmidlene lenger i Solørfondet. Forvaltningen skjer i Solør-kommunene.

  I Åsnes kommune blir tilskudd til etablering, grundere og næringsutvikling ivaretatt av Åsnes nærings- og utviklingsfond. Følg linken til Åsnes nærings- og utviklingsfond for mer informasjon.

  Henvendelse om næringsfond i Våler og Grue kommune rettes til den respektive kommune.

  Kontaktinfo

  Nils B. Lindeberg
  Rådgiver
  E-post
  Telefon 62 95 66 35
  Mobil 916 45 559