Skjenking og servering

Alkoholpolitiske retningslinjer for Åsnes 2020 - 2024 (PDF, 697 kB)

Rundskriv og veileder til alkoholloven og -forskriften (Helsedirektoratet)

Alkoholloven

Kontaktinfo

May Grete Skolegården
Konsulent
E-post
Telefon 62 95 66 29