Skjenking og servering

Alkoholpolitiske retningslinjer for Åsnes 2020 - 2024 (PDF, 697 kB)

Rundskriv og veileder til alkoholloven og -forskriften (Helsedirektoratet)

Alkoholloven