Bredbånd

Utbygging av høyhastighetsbredbånd er et viktig satsingsområde for Åsnes kommune og er prioritert i økonomiplan 2019 - 2022.

I samarbeid med lokale «ildsjeler» har kommunen satt i gang flere prosjekter i Åsnes. 

Kommunen avsetter hvert år betydelig beløp til bredbåndsutbygging, og søker i tillegg fylkeskommunale og statlige midler til utbygging.

Klikk for stort bilde

 

Ny kartløsning for bredbåndsutbygging

Hedmark fylkeskommune ha utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder Åsnes kommune har søkt om tilskudd til og de områder som er under utlysning.

Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging.
 

Klikk på bildet nedenfor for å komme til kartet.

Klikk for stort bilde

 

Hedmark fylkeskommune bevilget i november 2018 drøyt to millioner kroner til bredbåndsutbygging i Åsnes.

Det betyr at utbygging av fiber i områdene Nergrenda, Skansen og Skalbukilen er langt nærmere en realisering.

Fiberutbygging i disse tre områdene er en jobb som snarlig vil bli lagt ut på anbud i en offentlig anskaffelsesprosess, med frist til å levere tilbud januar/februar 2019.

Tildeling av kontrakt til utbyggere skjer i februar, og start på utbyggingsarbeidet skjer våren 2019.

Ferdigstillelse / fullført utbygging er stipulert til våren 2020. Disse tre områdene er fullfinansiert, og vil få fiber.

Flere områder vil bli lagt ut som opsjonsområder til interesserte utbyggere i nevnte anskaffelsesprosess. Dette gjelder blant annet Lauta, Flobergshagen, Kalfossroa og Trangsrudsroa.

Åsnes Øst og Åsnes Nord (se bredbåndskart over Hedmark) vil bli lagt inn i søknad om nasjonale NKOM-midler for 2019.

Hvis det oppnås fullfinansiering av disse prosjektene etter søknadsprosessen, vil disse områdene bli lagt ut på offentlig anskaffelsesprosess høsten 2019, med utbyggingsstart våren 2020. Dermed kan det oppnås 100 prosent dekning av høyhastighets bredbånd i Åsnes kommune.

Les mer hos Hedmark fylkeskommune.

 

Fiberstart på vestsida våren 2019

I uke 49 i 2018 ble det klart at 74 prosent av husstandene på Åsnes vestside hadde takket ja til fiberbredbånd. Det betyr at arbeidet med fiberutbygging blir satt i gang til våren.

En oppslutning på 74 prosent gjør at Telenor har fått tilstrekkelig mange salg til at prosjektet kan bli en realitet.

Utbyggingen av fiber i områdene som omfattes av avtalen blir satt i gang våren 2019. Byggetiden beregnes til 12 måneder for hele prosjektet. Men det vil bli tilbudt løpende påkobling etter hvert som den enkelte husstand får installert fiber.

Det er fortsatt muligheter for de resterende 26 prosent av husstandene i prosjektets område til å inngå avtale til samme betingelser, blant annet fri etablering. Husstander som ikke har inngått avtale vil få egen invitasjon til «grendemøte» på Hof samfunnshus 15. januar 2019 kl. 18:00.

Gjenstående områder på Åsnes vestside (Lauta og Snålroa) ligger nå ute på anbud med tilbudsfrist 15. januar 2019. Det forventes salgsstart på disse adressene tidlig i 2019 og parallell byggetid sammen med resten av Åsnes vestside.

 

Status for utbygging av høyhastighets bredbånd pr mars 2019 er slik:

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?