Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter faktureres i utgangspunktet to ganger i året, med forfall 30. april og 30. oktober. MEN fra januar 2021 tilbyr Åsnes kommune avtale om månedlig faktura for kommunale eiendomsavgifter.

 

Det er mulig å tegne avtale med banken om opprettelse av e-faktura eller avtalegiro for betaling av tjenesten. Se mer om dette her.

Avgiftenes størrelse fastsettes i kommunestyrets møte i desember under behandling av budsjettet for det kommende året. 

Disse avgiftene er samlet i et dokument som kalles "betalingssatser". Noen velger å kalle det "gebyrregulativ". Andre igjen snakker om "priser" eller "avgifter".

Dette dokumentet er tilgjengelig ett trinn lenger fram i nettsidestrukturen, men ettersom du likevel har tatt deg hit, kan du klikke her for å se dokumentet med de mange navn. (PDF, 2 MB)

Ved spørsmål om grunnlaget på faktura for kommunale avgifter, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling. 

Kontaktinfo

Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 62 95 66 00