Pågående prosjekt

Tekniske tjenester i Åsnes kommune har til enhver tid små og store prosjekter gående. Her presenterer vi noen av dem.

32 omsorgsboliger er under oppføring i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus på Flisa. De står ferdige høsten 2020.


   

Byggingen av gang- og sykkelveg langs Østre Gjesåsveg mellom Søgårdshaugen og Skyvang Handel er godt i gang. Strekningen er 920 meter.