Pågående prosjekt

Tekniske tjenester i Åsnes kommune har til enhver tid små og store prosjekter gående. Her presenterer vi noen av dem.

Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus ble offisielt åpnet 25. september 2020.
   

Byggingen av gang- og sykkelveg langs Østre Gjesåsveg mellom Søgårdshaugen og Skyvang Handel er godt i gang. Strekningen er 920 meter.