Avgifter for vann, avløp og septikkrenovasjon

Gebyrsatsene er oppgitt inklusiv merverdiavgift. (Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt)

I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og kloakkgebyr etter følgende satser.    

 

VANN:

Tilknytningsavgift for bolig lav sats, pr bruksenhet

12500,00

Tilknytningsavgift for bolig høy sats, pr bruksenhet

34625,00

Tilknytningsavgift for andre bygg lav sats, pr kvm

125,00

Tilknytningsavgift for andre bygg høy sats, pr kvm

250,00

Årsgebyr mengdeavhengig del pr kbm

14,14

Årsgebyr fastledd

1125,00

Gebyrreduksjon som følge av brudd i vannforsyningen eller utilfredsstillende kvalitet på vannet (iht Forskriftenes § 3-9)

412,50

AVLØP:

Tilknytningsavgift for bolig lav sats, pr bruksenhet

15625,00

Tilknytningsavgift for bolig høy sats, pr bruksenhet

46875,00

Tilknytningsavgift for andre bygg lav sats, pr kvm

162,50

Tilknytningsavgift for andre bygg høy sats, pr kvm

475,00

Årsgebyr mengdeavhengig del pr kbm

40,05

Årsgebyr fastledd

1125,00

Gebyr for vannavstenging

For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr.

825,00

 

SEPTIKKRENOVASJON

Gebyrregulativ etter forurensningsloven §  34 og § 52.

 

Tømming ordinær rute inntil 3m3

1713,75

Tømming ordinær rute. Gebyr utover 3m3,  pr m3

571,25

Tømming utenom ordinær rute inntil 3m3

1882,50

Tømming utenom ordinær rute. Gebyr utover 3m3, pr m3

627,50

Tømming utenom ordinær arbeidstid  inntil 3m3

2325,00

Tømming utenom ordinær arbeidstid. Gebyr utover 3m3,  pr m3

775,00

Tømming av tette tanker inntil 3m3

1980,00

Tømming av tette tanker. Gebyr utover 3m3 minimumsgebyr pr m3

660,00

Kontrollgebyr spredte avløpsanlegg (fritatt for mva. myndighetsutøvelse) oppfølging av vanndirektivet.

230,00
Fjerning av is, snø, jord etc. pr time 400,00

Kontaktinfo

Anita Henriksen
Konsulent
E-post
Telefon 62 95 66 67
Mobil 473 61 244