Privat avløp

Klikk for stort bilde

 

Kommunen plikter i henhold til forurensningsloven §26 å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamvskillere og oppsamlingstanker med sanitært avløpsvann. Denne tjenesten utføres av Kolstad Vann og Avløp 

 

Forskrift for septikrenovasjon i Åsnes kommune finner du her  (PDF, 384 kB)

 

 

Omtrentlige tider for tømming på ordinær rute

 

Gjesåsen: Januar og februar

Flisa: Februar, mars, april og mai

Kilen: Juni, juli og august

Jara: August, september og oktober

Østsiden: November og desember

 

Dette er kun omtrentlige tider som kan avvike noe. Abonnentene blir varslet om forestående tømming med en lapp i postkassa.

Kummene må gjøres lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekning av kummer med jord, is snø e.l. skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 

 

Tømminger utenom ordinær rute

Ved behov for tømminger utenom ordinær rute, ta kontakt med Kolstad Vann og Avløp på tlf. 62 94 44 80.

 

 

Gebyrer for septikrenovasjon

Gebyrer for septikrenovasjon finner du her (side 18) (PDF, 2 MB)

Gebyr for septikrenovasjon faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter, to ganger pr. år (april og oktober).

På fakturaen kan det stå «septik 1/1 avgift» eller «septik ½ avgift». «Septik 1/1 avgift» betyr at du betaler for årlig tømming, mens «septik ½ avgift» betyr at du betaler for tømming annethvert år.

Den årlige avgiften er for tømming inntil 3m3. Dersom det tømmes over 3m3, vil det være en linje til på fakturaen hvor det står «tømt over 3m3», og antall m3 som er tømt. 

 

Utbedring av private avløpsanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet, og dermed forpliktet til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette miljøforbedrende tiltak i de lokale vassdragene. Utslipp fra mindre avløpsanlegg er i mange områder en viktig kilde til forurensning av vannforekomster. Avløpsvann består av organisk materiale og næringsstoffer, som kan føre til eutrofiering (overgjødsling) i vannet.

Avløpsvann inneholder også bakterier og miljøgifter, noe som kan gjøre vannet uegnet til blant annet drikkevann og badevann. Opprydning i mindre avløpsanlegg er et viktig tiltak for å nå målet i EUs vanndirektiv. I Åsnes er det mange gamle avløpsanlegg som ikke lenger oppfyller dagens rensekrav, og som dermed må utbedres. 

Handlingsplanen gjør rede for Åsnes kommune sin strategi for opprydning i private avløpsanlegg. Planen inneholder en beskrivelse av miljøtilstanden til noen av vannforekomstene i kommunen, en beskrivelse av tilstanden til anlegg rundt Gjesåssjøen og Strandsjøen, samt saksgangen som gjelder når en anleggseier får pålegg om å utbedre anlegget sitt.  

Planen ble vedtatt av Åsnes kommunestyre 24.06.2019. 

Handlingsplan for utbedring av private avløpsanlegg i Åsnes kommune 2019 - 2023  (PDF, 818 kB)

Kontaktinfo

Malin Eline Olsen Støa
Konsulent
E-post
Telefon 62 95 66 70
Mobil 459 72 135
Fant du det du lette etter?