Åsnes Lions Club

Visjon, oppgave, mål

Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Rundt 1,4 millioner medlemmer i over 220 land og geografiske områder.deltar aktivt i frivillig arbeid Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender.

Visjon:

* Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Oppgave:

* Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål:

* Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
* Fremme en god borgerånd.
* Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
* Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
* Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
* Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
* Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.
Adresse Kontakt Kategori
Åsnes Lions Club
c/o Emil Rundberget Trostvegen 4
2280 GJESÅSEN
Nils Lindeberg
Telefon: 91136836
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel President
Mobil 91136836
Postadresse 2280 GJESÅSEN
Tittel Redaktør klubbavis, CWEB, C-ITK
Mobil 91518394
Annet
Ønsker du en meningsfull fritid?
Du får mer informasjon om Lions på våre hjemmesider eller du kan ta kontakt med klubben.
Dersom du ønsker medlemskap i Åsnes Lions eller vurdere dette kan du ta kontakt med klubben eller et medlem i Lions.