Reguleringsplaner

Steg 1.:

Detaljerte reguleringsplaner for spesifikke, avgrensede områder som pr i dag er gjeldende i Åsnes finner du her. 

 

Steg 2:

Gå hit og legg inn plan-ID eller plannavn som du henter i fra steg 1.

Kontaktinfo

Ove Johnny Dybendal
Leder/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 66 63
Mobil 915 99 235