Bredbånd

Her kan du selv sjekke om du kan bestille fiber eller trådløst bredbånd til din adresse. Bestilling kan også gjøres her.

 

Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd i Åsnes går mot 100 % dekning. Til nå har 80 % av husstandene fått tilbud om høyhastighets bredbånd. De resterende husstandene inngår i de geografiske områdene som omfattes av en avtale om videre utbygging av bredbånd som Åsnes kommune og Telenor inngikk den 23. desember 2021.     

Flisa sentrum, Kjellmyra sentrum og sentralt på Sønsterud

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Kommersiell utbygging.

 

Bjerkesmoen og Hammeren

Her har Eidsiva bredbånd koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Dugnadsfiberprosjekt.

 

Åslia, Østsiden, Kveseth, Hof sentrum

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune.

 

Åsnes Vest

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune.

 

Nergrenda, Bråtebekken, Skansen, Skalbukilen, Lauta, Flobergshagen, Trangsrudroa, Kalfossroa

Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune. Telenor er utbygger. Fullført forsommeren 2021.

 

Resterende husstander

Telenor og Åsnes kommune signerte den 23. desember 2021 avtale om videre utbygging av bredbånd i Åsnes Kommune.

Tilbud om fiber til 331 adresser i de grønnmarkerte områdene i dette kartet. 

Østre og Vestre Gjesåsveg, Haslemoen, Knappom og Velta.

Ambisjon om ferdigstillelse innen 31.12.2022.

Salg ute i felt er påbegynt i uke 5 2022. 

. - Klikk for stort bilde   Kartet over er kun et bilde, og dermed er det begrensede muligheter til å manøvrere inne i kartet slik man kan gjøre på Google Maps og andre kartverktøy som er laget til formålet. Man kan klikke på bildet og deretter maksimere det til en fullskjermsvisning. Da blir det noe større, men det er fortsatt kun et bilde.

 

Hvis du lurer på mulighetene til å få fiber til en spesifikk adresse, er det bedre å søke på adressen i denne databasen: 

Her kan du selv sjekke om du kan bestille fiber eller trådløst bredbånd til din adresse. Bestilling kan også gjøres her.

 

Her kan du lese Telenors tilbud (PDF, 3 MB)

 

234 adresser kan benytte trådløst bredbånd, altså ikke fiber. Disse ligger i sonene som er markert med rødt i kartene under. De 234 adressene dette gjelder kan bestille trådløst bredbånd allerede i dag. Disse husstandene vil ikke bli oppsøkt av fiber-selgere.

Sjekk tilgjengelighet her

 

Når prosjektperiodene for utbyggingsprosjektene er over, skjer tilkobling for enkelthusstander i form av "fortetting". Det vil si tilkobling av husstander der det er utbygget fiber fra før, uansett om det har skjedd kommersielt (uten involvering av Åsnes kommune, Innlandet fylkeskommune eller staten) eller i samarbeid mellom bredbåndstilbydere og offentlige instanser.

Ved fortetting er det andre betingelser enn de som var aktuelle i prosjektperioden for utbygging som gjelder. Ta kontakt med leverandør av høyhastighets bredbånd hvis du ønsker tilkobling i et område der prosjektperioden for utbygging er forbi.

 

Flisdalen - Vermundsjøen     

Tyskeberget - Peistorpet  

Hof Finnskog - Hemsætra  

Planen er at salg til den enkelte abonnent skal starte ved årsskiftet. Dette vil skje ved at man selv kan bestille via Telenors nettsider, og eventuelt oppfølgende dørsalg og grendemøter slik som det er blitt gjort tidligere i andre deler av Åsnes.

 

 

Åsnes kommune har fått NKOM-midler (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av 100 % dekning i kommunen. I områder med få husstander og store avstander, vil utbygging med legging av fiber bli svært kostbart. Det betyr at kommunen eventuelt må se på ulike mobile løsninger i disse områdene. Antatt 100 % ferdig 2022.

Har du spørsmål kan du sende dem til kommunen via epost: postmottak@asnes.kommune.no

 

Stor innsats fra ildsjeler

 

Utbygging av høyhastighetsbredbånd er et viktig satsingsområde for Åsnes kommune og er prioritert i økonomiplan 2019 - 2022.

I samarbeid med lokale ildsjeler har kommunen satt i gang flere prosjekter i Åsnes. 

Kommunen avsetter hvert år betydelig beløp til bredbåndsutbygging, og søker i tillegg fylkeskommunale og statlige midler til utbygging.

 

 

 

Kartløsning for bredbåndsutbygging

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn, og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder Åsnes kommune har søkt om tilskudd til, de områder som er under utlysning, under utbygging og de områder som er ferdig utbygd.

Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging.
 

Etter at du har åpnet kartet, trenger du å se tegnforklaringen. For å kunne se den må du klikke på symbolet med tre horisontale streker i øvre høyre hjørne (se bilde).