Bredbånd

Her kan du selv sjekke om du kan bestille fiber eller trådløst bredbånd fra Telenor til din adresse. Bestilling kan også gjøres her.

 

 

    

Utbygging 2024:

 

 

Ferdige utbygginger av høyhastighets bredbånd:

Flisa sentrum, Kjellmyra sentrum og sentralt på Sønsterud

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Kommersiell utbygging.

Bjerkesmoen og Hammeren

Her har Eidsiva bredbånd koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Dugnadsfiberprosjekt.

Åslia, Østsiden, Kveseth, Hof sentrum

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune.

Åsnes Vest

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune.

Nergrenda, Bråtebekken, Skansen, Skalbukilen, Lauta, Flobergshagen, Trangsrudroa, Kalfossroa

Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune. Telenor er utbygger. Fullført forsommeren 2021.

 

Videre utbygging:

Telenor og Åsnes kommune signerte den 23. desember 2021 avtale om videre utbygging av bredbånd i Åsnes Kommune.

Tilbud om fiber ble gitt til 331 adresser i områdene Østre Gjesåsveg, Vestre Gjesåsveg, Haslemo, Knappom og Velta.

Etter dette ble det inngått avtale mellom Telenor og Åsnes kommune om utbygging i områdene Nedre Kokkin, Velta Syd, Baltebøl og Såsetvegen.

Felles for disse ni områdene er at det har vist seg å være svært lang saksbehandlingstid for bruk av eksisterende lysstolper for å føre fram fiber. Det har vært nødvendig å bytte ut mange stolper, og den jobben må legges ut på anbud. Værforholdene sommeren 2023 har også bidratt til at dette arbeidet med stolper har tatt lang tid.

Høsten 2023 har Telenor sendt ut brev til alle som har inngått avtale med dem om leveranse av høyhastighets bredbånd. Disse brevene inneholder estimert dato for ferdigstillelse i de ulike områdene. Disse datoene varierer fra februar 2024 til desember 2024 slik det ligger an høsten 2023.

 

 

Kart som viser de ulike områdene

 

 

Kartløsning for bredbåndsutbygging

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Innlandet inn, og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder Åsnes kommune har søkt om tilskudd til, de områder som er under utlysning, under utbygging og de områder som er ferdig utbygd.

Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging.

Noen områder har svart fargekode. Disse er identifisert for framtidig bruk ved søking om nasjonale midler.
Etter at du har åpnet kartet, trenger du å se tegnforklaringen. For å kunne se den må du klikke på symbolet med tre horisontale streker i øvre høyre hjørne.

Kart over bredbåndsutbygging i Innlandet

 

Tilkobling etter utbyggingsperioden

Når prosjektperiodene for utbyggingsprosjektene er over, skjer tilkobling for enkelthusstander i form av "fortetting". Det vil si tilkobling av husstander der det er utbygget fiber fra før, uansett om det har skjedd kommersielt (uten involvering av Åsnes kommune, Innlandet fylkeskommune eller staten) eller i samarbeid mellom bredbåndstilbydere og offentlige instanser.

Ved fortetting er det andre betingelser enn de som var aktuelle i prosjektperioden for utbygging som gjelder.  Dette gjelder også husstandens kostnader. Ta kontakt med leverandør av høyhastighets bredbånd hvis du ønsker tilkobling i et område der prosjektperioden for utbygging er forbi.  

Du kan søke opp din adresse og bestille selv her

 

 

Åsnes kommune har fått NKOM-midler (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av høyhastighets bredbånd i kommunen. I områder med få husstander og store avstander, vil utbygging med legging av fiber bli svært kostbart. Det betyr at kommunen eventuelt må se på ulike faste, trådløse løsninger i disse områdene. Starlink kan også bli et alternativ med tiden. 

Utbyggingen er ikke noe Åsnes kommune rår over på egen hånd. Utbygging av høyhastighets bredbånd skjer etappevis i geografisk avgrensede soner, og dette foregår i Norge i samarbeid og spleiselag mellom stat, regionale myndigheter, kommuner, utbyggere og husstandene. I Åsnes er det politisk bestemt at husstandene ikke skal være med på spleiselaget, og det kan bidra til at utbyggingen av fiber går saktere.

Har du spørsmål kan du sende dem til kommunen via epost: postmottak@asnes.kommune.no