Bredbånd

Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd i Åsnes går mot 100 % dekning. Pr 14.11.2019 har hele 80 % av husstandene fått tilbud om høyhastighets bredbånd.

Klikk for stort bilde  

Her får du mer detaljert status pr. mai 2020:

 

Flisa sentrum, Kjellmyra sentrum og sentralt på Sønsterud

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Kommersiell utbygging.

 

Bjerkesmoen og Hammeren

Her har Eidsiva bredbånd koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Dugnadsfiberprosjekt.

 

Åslia, Østsiden, Kveseth, Hof sentrum

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune.

 

Åsnes Vest

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune.

 

Nergrenda, Bråtebekken, Skansen, Skalbukilen, Lauta, Flobergshagen, Trangsrudroa, Kalfossroa

Under utbygging. Antatt 100 % ferdig høsten 2020. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune.

 

Åsnes nord, Åsnes øst (resten av alle husstander)

Anbud ble lagt ut til konkurranseutsetting i desember 2019. På grunn av korona- situasjonen ble tilbudsfristen forlenget til starten av mai. Vi har nå hatt anbudsåpning, og fått inn tilbud.

Vi går nå inn i en periode med forhandlinger med intensjon om kontraktsinngåelse august / september 2020. Dette gjelder utbygging av høyhastighets bredbånd til de adressene i kommunen som enda ikke har fått tilbud (100 % dekning),

Åsnes kommune har fått NKOM-midler (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av 100 % dekning i kommunen. I områder med få husstander og store avstander, vil utbygging med legging av fiber bli svært kostbart. Det betyr at kommunen eventuelt må se på ulike mobile løsninger i disse områdene. Antatt 100 % ferdig våren 2022.

Noen lurer på når de bør si opp de eksisterende abonnement på internett og TV, eventuelt fasttelefon. Vår anbefaling er å vente med å si opp avtalene til den «nye» løsningen er på plass og fungerer. Med så mange abonnenter over store avstander og områder, kan det bli noen forsinkelser for enkelte.

 

Har du spørsmål kan du sende dem til kommunen via epost: postmottak@asnes.kommune.no

 

Stor innsats fra ildsjeler

 

Utbygging av høyhastighetsbredbånd er et viktig satsingsområde for Åsnes kommune og er prioritert i økonomiplan 2019 - 2022.

I samarbeid med lokale ildsjeler har kommunen satt i gang flere prosjekter i Åsnes. 

Kommunen avsetter hvert år betydelig beløp til bredbåndsutbygging, og søker i tillegg fylkeskommunale og statlige midler til utbygging.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Kartløsning for bredbåndsutbygging

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn, og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder Åsnes kommune har søkt om tilskudd til, de områder som er under utlysning, under utbygging og de områder som er ferdig utbygd.

Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging.
 

Etter at du har åpnet kartet, trenger du å se tegnforklaringen. For å kunne se den må du klikke på symbolet med tre horisontale streker i øvre høyre hjørne (se bilde).

Klikk for stort bilde

 

Klikk på bildet nedenfor for å komme til kartet.

Klikk for stort bilde  

Kontaktinfo

Otto Langmoen
Sektorleder
E-post
Telefon 62 95 66 64
Mobil 977 77 756