Bredbånd

Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd i Åsnes går mot 100 % dekning. Til nå har 80 % av husstandene fått tilbud om høyhastighets bredbånd. De resterende husstandene inngår i de geografiske områdene som omfattes av en intensjonsavtale som Åsnes kommune og Telenor har inngått i juni 2021.

Klikk for stort bilde  

Flisa sentrum, Kjellmyra sentrum og sentralt på Sønsterud

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Kommersiell utbygging.

 

Bjerkesmoen og Hammeren

Her har Eidsiva bredbånd koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Dugnadsfiberprosjekt.

 

Åslia, Østsiden, Kveseth, Hof sentrum

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune.

 

Åsnes Vest

Her har Telenor koblet opp bredbånd hos de som har bestilt. Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune.

 

Nergrenda, Bråtebekken, Skansen, Skalbukilen, Lauta, Flobergshagen, Trangsrudroa, Kalfossroa

Samarbeidsprosjekt med Åsnes kommune / Hedmark fylkeskommune. Telenor er utbygger. Fullført forsommeren 2021.

 

Resterende husstander

Telenor og Åsnes kommune har i juni 2021 inngått intensjonsavtale om utbygging av høyhastighets bredbånd til resten av husstandene i Åsnes, det vil si de husstander som pr. juni 2021 ikke har fått tilbud om høyhastighets bredbånd.

Telenor har mål om i løpet av 2021 å inngå endelig kontrakt med Åsnes kommune og forberede salg til enkeltabonnenter i de resterende områdene. Utbyggingen er planlagt fullført 31. desember 2022. 

En del innbyggere i Åsnes har i vår mottatt brev fra Telenor med informasjon om at Telenor vil fase ut kobberlinjene som finnes i Åsnes. Dette arbeidet er nå satt på vent slik at utfasingen blir koordinert med utbyggingen av høyhastighets bredbånd i Åsnes. Dersom det oppstår feil på kobbernett før høyhastighets bredbånd er på plass, vil en midlertidig mobil løsning bli tilbudt abonnenten som er rammet av driftsproblemer i kobbernettet.

 

Telenor har planlagt å gi tilbud om fiber til 539 adresser i de grønnmarkerte områdene i dette kartet. Klikk for stort bilde   

 

234 adresser vil få tilbud om trådløst bredbånd, altså ikke fiber. Disse ligger i sonene som er markert med rødt i kartene under. De 234 adressene som vil få tilbud om trådløst bredbånd kan bestille dette allerede i dag.

Sjekk tilgjengelighet her

Klikk for stort bildeFlisdalen - Vermundsjøen     

Klikk for stort bildeTyskeberget - Peistorpet  

Klikk for stort bildeHof Finnskog - Hemsætra  

Planen er at salg til den enkelte abonnent skal starte ved årsskiftet. Dette vil skje ved at man selv kan bestille via Telenors nettsider, og eventuelt oppfølgende dørsalg og grendemøter slik som det er blitt gjort tidligere i andre deler av Åsnes.

 

 

Åsnes kommune har fått NKOM-midler (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av 100 % dekning i kommunen. I områder med få husstander og store avstander, vil utbygging med legging av fiber bli svært kostbart. Det betyr at kommunen eventuelt må se på ulike mobile løsninger i disse områdene. Antatt 100 % ferdig 2022.

Har du spørsmål kan du sende dem til kommunen via epost: postmottak@asnes.kommune.no

 

Stor innsats fra ildsjeler

 

Utbygging av høyhastighetsbredbånd er et viktig satsingsområde for Åsnes kommune og er prioritert i økonomiplan 2019 - 2022.

I samarbeid med lokale ildsjeler har kommunen satt i gang flere prosjekter i Åsnes. 

Kommunen avsetter hvert år betydelig beløp til bredbåndsutbygging, og søker i tillegg fylkeskommunale og statlige midler til utbygging.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Kartløsning for bredbåndsutbygging

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn, og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder Åsnes kommune har søkt om tilskudd til, de områder som er under utlysning, under utbygging og de områder som er ferdig utbygd.

Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging.
 

Etter at du har åpnet kartet, trenger du å se tegnforklaringen. For å kunne se den må du klikke på symbolet med tre horisontale streker i øvre høyre hjørne (se bilde).

Klikk for stort bilde