Ordfører

Kari Heggelund er ordfører i Åsnes kommune. Hun representerer Senterpartiet og tiltrådte som ordfører 28. oktober 2019.

Klikk for stort bildeOrdfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Foto for nedlasting (JPG, 874 kB)

 

 

Varaordfører

Klikk for stort bildeRune Sørlie (Uavhengig) er varaordfører i Åsnes.

Varaordfører er ordførerens faste stedfortreder og representerer Åsnes kommune på vegne av ordføreren internt og eksternt. Varaordfører er leder i partssammensatt utvalg og politisk forhandlingsutvalg ved lønnsforhandlinger for kommunedirektøren.

Varaordfører er leder av TV-aksjonen.

Varaordfører er kontaktperson til ungdomsrådet.

Kontaktinfo

Kari Heggelund
Ordfører
E-post
Telefon 62 95 66 26
Mobil 904 02 505
Rune Sørlie
Varaordfører
E-post
Telefon 62 95 66 55
Mobil 926 67 375