Ordfører

Kari Heggelund er ordfører i Åsnes kommune. Hun representerer Senterpartiet og tiltrådte som ordfører 28. oktober 2019.

Klikk for stort bildeOrdfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 

Varaordfører

Klikk for stort bilde Rune Sørlie (Pensjonistpartiet) er varaordfører i Åsnes.

Kontaktinfo

Kari Heggelund
Ordfører
E-post
Telefon 62 95 66 26
Mobil 904 02 505
Rune Sørlie
Varaordfører
E-post
Telefon 62 95 66 55
Mobil 926 67 375