Ordfører

Ørjan Bue er ordfører i Åsnes kommune. Han representerer Senterpartiet og har vært ordfører siden 2011.

Klikk for stort bilde

 

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 

Varaordfører

Klikk for stort bildeKristian Botten Pedersen (V) er varaordfører i Åsnes.

Kontaktinfo

Ørjan Bue
Ordfører
E-post
Telefon 62 95 66 26
Mobil 404 48 659
Kristian Botten Pedersen
Varaordfører
E-post
Telefon 62 95 66 14
Mobil 976 44 623