Ordfører

Einar Toverud er ordfører i Åsnes kommune. Han tiltrådte som ordfører 16. oktober 2023 og representerer Senterpartiet. 

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Portrettbilde av mann. - Klikk for stort bilde

 

Epost: EinarOttesen.Toverud@asnes.kommune.no

Telefon: 91397376

Foto for nedlasting (JPG, 2 MB)

Einar Toverud med ordførerkjede. Foto for nedlasting (JPG, 496 kB)

Varaordfører

Per Roar Bredvold (Fremskrittspartiet) er varaordfører i Åsnes.

Varaordfører er ordførerens faste stedfortreder og representerer Åsnes kommune på vegne av ordføreren internt og eksternt. Varaordfører er leder i partssammensatt utvalg og politisk forhandlingsutvalg ved lønnsforhandlinger for kommunedirektøren.

Portrettbilde av mann. - Klikk for stort bilde

Epost: PerRoar.Bredvold@asnes.kommune.no

Telefon: 93063534