Ordfører

Kari Heggelund er ordfører i Åsnes kommune. Hun tiltrådte som ordfører 28. oktober 2019, da som representant for Senterpartiet. Fra januar 2023 er hun uavhengig representant.

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.  Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Foto for nedlasting (JPG, 874 kB)

Epost: Kari.Heggelund@asnes.kommune.no

 

Varaordfører

Rune Sørlie (Pensjonistpartiet) er varaordfører i Åsnes.

Varaordfører er ordførerens faste stedfortreder og representerer Åsnes kommune på vegne av ordføreren internt og eksternt. Varaordfører er leder i partssammensatt utvalg og politisk forhandlingsutvalg ved lønnsforhandlinger for kommunedirektøren.

Varaordfører er leder av TV-aksjonen.

Telefon: 92667375

Epost: rune.sorlie@asnes.kommune.no