Virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT)

ViTT tilbyr tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming.

Tjenestene omfatter:

  • Støttekontakt
  • Dagaktivitet
  • Praktisk bistand
  • Praktisk bistand og opplæring
  • Helsetjenester i hjemmet
  • Avlastning for foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver
  • Personlig assistent
  • Brukerstyrt personlig assistanse

 

Søknadsskjema for tjenestene ligger her.

 

Søknad sendes til Åsnes kommune ved Koordinering, fag og forvaltning. Du får svar innen tre uker.

 

Hvem jobber i ViTT?

Vernepleiere

Sjukepleiere

Miljøterapeuter

Pedagoger

Helsefagarbeidere

Assistenter

 

Hvor finner du oss?

Flisa Dagsenter i Flisa sentrum

Avlastningsbolig i Kjølaberget

Evenshaugen omsorgsbolig i Kjølaberget 

Myra gruppebolig på Myra 

Utetjenesten yter tjenester i brukerens eget hjem

Kontaktinfo

Berit Løvstad
Leder/Enhetsleder
E-post
Mobil 470 15 567
Fant du det du lette etter?