Finnskogen natur- og kulturpark

Finnskogen natur- og kulturpark vil gjennom et grenseoverskridende samarbeid ha fokus på å ivareta og levendegjøre regionens særpreg.

Finnskogen natur- og kulturparks formål er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter gjennom en bærekraftig og langsiktig verdiskaping med fokus på det lokale næringsliv, levende grender og den skogfinske kulturarv.

Finnskogen natur- og kulturpark skal utvikle en sterk identitet og merkevare som sikrer kvalitet og bærekraftige produkter, arrangementer og opplevelser på Finnskogen.

Finnskogen natur- og kulturpark er en av flere regionalparker i Norge, organisert i Norske Parker. Norske Parker er tilsluttet den europeiske parkorganisasjonen.

Finnskogen natur- og kulturparks nettsted