LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Finnskogen natur- og kulturpark

Klikk for stort bilde

Finnskogen natur- og kulturpark vil gjennom et grenseoverskridende samarbeid ha fokus på å ivareta og levendegjøre regionens særpreg.

Finnskogen natur- og kulturparks formål er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter gjennom en bærekraftig og langsiktig verdiskaping med fokus på det lokale næringsliv, levende grender og den skogfinske kulturarv.

Finnskogen natur- og kulturpark skal utvikle en sterk identitet og merkevare som sikrer kvalitet og bærekraftige produkter, arrangementer og opplevelser på Finnskogen.

Finnskogen natur- og kulturpark er en av flere regionalparker i Norge, organisert i Norske Parker. Norske Parker er tilsluttet den europeiske parkorganisasjonen.

Finnskogen natur- og kulturparks nettsted