Solør barneverntjeneste

01.06.2009 ble barneverntjenestene i Våler, Grue og Åsnes en felles tjeneste, og heter nå Solør barneverntjeneste. Tjenesten holder til i Åsnes rådhus.

Barneverntjenesten utfører lovpålagte tjenester. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om Barneverntjenester.

 

Bekymringsmelding

Når barnevernet får inn en bekymringsmelding blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom vi mener at meldingen må undersøkes blir foreldrene kontaktet.

 

Når er en bekymringsmelding aktuell? Hva skal man se etter? Det kan du lese mer om her. (PDF, 279 kB)

 

Undersøkelse

I en undersøkelse snakker barneverntjenesten med familier, barn og unge, og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet, og i samarbeid med familiene, kan det bli satt i verk tiltak.

 

Tiltak

Eksempel på tiltak er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem og hjemkonsulent. Tiltakene som settes inn er frivillige, bortsett fra i spesielle situasjoner hvor forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling. I slike tilfeller er det Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak.

Etter fylte 18 år kan påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 23 år, dersom ungdommen ønsker det.

Barneverntjenesten kan også bistå familier og samarbeidspartnere med råd og veiledning, samt anonyme drøftinger.

 

Besøksadresse og postadresse er Rådhusgata 1, 2270 Flisa.
Ved personlig oppmøte skjer henvendelse til Bibliotek & informasjon.

Tjenesten kontaktes via Åsnes kommunes sentralbord på telefon 62 95 66 00.

 

Akutte henvendelser rettes til akutt-telefonen, åpen kl. 10-14, på telefonnummer

62 95 67 12.

 

Mer informasjon om barnevern generelt finner du her.

Solør barneverntjeneste har for tiden ingen barnevernvaktordning. Ved situasjoner hvor det er akutt fare for et barns liv eller helse, kan politiet eller legevakt kontaktes.

Dersom du kjenner til barn som du tenker lever under omsorgssvikt, meldes bekymringen til barneverntjenesten per telefon eller per brev.

 

Du kan velge å melde anonymt.

Politiet treffes på det femsifrede fellesnummeret 02800

Kontaktinfo

Jørn-Andre Stenseth
Leder/Virksomhetsleder
E-post
Telefon 476 49 066
Mobil 476 49 066
Fant du det du lette etter?