Brann og feiing

Fra 1. januar 2022 inngår Åsnes kommune i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR). MHBR har et eget nettsted

 

Tidligere har Åsnes kommune fakturert feie- og tilsynsgebyret sammen med de øvrige kommunale avgiftene i samme faktura.

Men fra 1. januar 2022 kommer det egen faktura for feie- og tilsynsgebyret rett fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Feie- og tilsynsgebyret er altså ikke lenger med på fakturaen for kommunale avgifter som sendes fra Åsnes kommune.

Forfall er i april.

Spørsmål rundt faktura for feie- og tilsynsgebyr rettes til MHBR.

Les mer om feie- og tilsynsgebyr her 

 

Varsel om feiing

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) bruker SMS for å varsle husstandene om feiing og tilsyn.

Meldingen som går ut til mottaker i husstanden kommer fra et nummer som har flere siffer enn vanlig, og det fremstår ikke som et vanlig norsk telefonnummer. Mange reagerer på dette, og mistenker at det kan være forsøk på svindel eller phishing.

Det er det ikke. Grunnen til at nummeret er "rart", er at meldingssystemet genererer et unikt nummer pr husstand, slik at brannvesenet vet nøyaktig hvilken adresse som har besvart meldingen.

Dette gjør at man kan svare på meldingen ved kun å sende ett enkelt siffer i retur. Tallet 1 representerer «ja», og er en bekreftelse på at dato for feiing/tilsyn passer. Tallet 2 representerer «nei», og er en melding til brannvesenet om at oppsatt dato ikke passer.

Det er viktig at du besvarer tekstmeldingen. Svarer du 1, får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link hvor du kan gå inn for å få mer informasjon om tilsynet eller feiingen. Svarer du 2, så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt.

I tilfeller hvor svaret er nei må huseier selv kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt. Dersom huseier har leietakere må de selv ta kontakt med sine leietakere, og informere om tilsyn og feiing.

Rapporter etter feiing og tilsyn sendes digitalt til eier, og eier kan svare brannvesenet digitalt tilbake. På den måten kan brannvesenet ha en tettere dialog med husstanden.

Slik ser en melding fra brannvesenet ut. Merk det lange avsendernummeret, markert med rød strek rundt.

   
 

Pipebrann

 

Om MHBR

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset, Folldal og Åsnes.


Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Det er lokalisert brannstasjoner i alle eierkommunene.

Ansvarsområdet dekker 20 000 km² og ca. 55 000 innbyggere. Selskapet har 203 ansatte. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er organisert i 2 avdelinger, beredskap og brannforebyggende. Feiervesenet er underlagt brannforebyggende avdeling. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse.