Brann og feiing

Fra 1. januar 2022 inngår Åsnes kommune i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR). MHBR har et eget nettsted

 

Tidligere har Åsnes kommune fakturert feie- og tilsynsgebyret sammen med de øvrige kommunale avgiftene i samme faktura.

Men fra 1. januar 2022 vil det komme egen faktura for feie- og tilsynsgebyret rett fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Feie- og tilsynsgebyret er altså ikke lenger med på fakturaen for kommunale avgifter som sendes fra Åsnes kommune.

Forfall er i april.

Spørsmål rundt faktura for feie- og tilsynsgebyr rettes til MHBR.

Les mer om feie- og tilsynsgebyr her

 

Om MHBR

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset, Folldal og Åsnes.


Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Det er lokalisert brannstasjoner i alle eierkommunene.

Ansvarsområdet dekker 20 000 km² og ca. 55 000 innbyggere. Selskapet har 203 ansatte. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er organisert i 2 avdelinger, beredskap og brannforebyggende. Feiervesenet er underlagt brannforebyggende avdeling. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse.