Åsnes kommunes kulturpris

Som stimulans for det lokale kulturlivet kan Åsnes kommune hvert år dele ut en kulturpris.

Statutter for Åsnes kommunes kulturpris

1. Som stimulans for det lokale kulturliv kan Åsnes kommune hvert år dele ut en kulturpris til kunstnere, kulturarbeidere eller organisasjoner med tilknytning til Åsnes kommune.

2. Kulturprisen består av et diplom / gjenstand.
Kulturprisen er på kr. 10.000 og kan reguleres ved oppstart av hver kommunestyreperiode.

3. Kulturprisen blir gitt til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en innsats for kulturlivet over lang tid eller ved enkelttiltak eller som en stimulans til videreutvikling innenfor kulturarbeidet.

4. Kulturprisen utlyses hvert år. Forslag på kandidater skal være skriftlig begrunnet. Innsending av forslag skal skje innen 1. januar 2023. Åsnes kommune er ikke bundet av forslag som er sendt inn eller å dele ut prisen dersom det ikke fremmes forslag på kandidater i samsvar med statuttene.

5. Politisk sak «Åsnes kommunes kulturpris» legges fram for og sluttbehandles i Utvalg for samfunnsutvikling.

6. Kulturprisen deles ut av ordføreren eller den han / hun bemyndiger.

7. Sak «Åsnes kommunes kulturpris» er unntatt fra offentligheten fram til utdelingen blir foretatt.

 

Statuttene ble revidert og vedtatt i formannskapet 1. juni 2015.

 

Forslag sendes til post@asnes.kommune.no

eller

Åsnes kommune, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa.

Forslag kan også leveres i avdeling bibliotek og informasjon.
 

Prisen deles ut som en hedersutmerkelse for foregående år. Det vil si at prisen som deles ut i inneværende år gjelder fjoråret.

Det er ingen fast årlig begivenhet eller arrangement der prisen deles ut. Tidspunkt og arrangement for utdeling vil derfor variere fra år til år.


Kulturprisvinnere:

1989 Olvar Knutsen
1990 Stina Syversætre
1991 Johan Engen / Nils K.F.Nilsen
1992 Alf Røsås
1993 Johan Dybendal
1994 Åsnes Teaterlag
1995 Arne Sollien
1996 Gunnar Østhaug
1997 Turid Myrvold
1998 Nils Astrup Østbye
1999 Bjørn Frang
2000 Åsnes Hornmusikk
2001 Dramagruppa V.Å.G.
2002 Magne Ivar Mellem
2003 Idar Steinbakken
2004 Nils Olof Ahlin
2005 Helge Vikjord
2006 Odd Nymoen
2007 Væstsia Vel
2008 Christian Bråtebekken
2009 Bjørnar Sømoen
2010 Magnus Kalfoss
2011 Åsnes Kunstforening
2012 Håkon Banken
2013 Tommy Skoglund
2014 Mona Falchenberg Walstad
2015 Anders Trongaard
2016 Stein Erik Bredvold
2017 Kåre Fjeld
2018 Frank Eriksen
2019 Ikke delt ut grunnet pandemi
2020 Ikke delt ut grunnet pandemi
2021 Ikke delt ut grunnet pandemi
2022 Else Hanna Tendø