Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder
Lærling
Pedagogisk leder
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barnehagelærer
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent

Flisa skole

Ansatte i avdelingen Flisa skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Lektor
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 30 68
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Daglig leder (sfo)
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd

Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder
Leder/Enhetsleder 62 95 67 62 915 89 633
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialkonsulent 920 86 011
Spesialsykepleier 458 73 278
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 67 69 994 62 780
Leder 489 48 446
helsesøster 62 95 67 70
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Helsesøster
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Helsesøster
Sykepleier
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
miljøterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 52
Kari Olufsen Gundersen
Assistent
Helsesekretær
Lege
Spesialsykepleier
Assistent
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 62 95 67 64 488 92 206
Assistent
Helsesøster 901 98 568
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fysioterapeut 62 95 67 86
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Assistent
Ergoterapeut 458 72 283
ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut
Fagarbeider med fagskoleutdanning 62 95 67 60 488 92 207
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Helsesøster 62 95 67 70 479 74 204
Assistent
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Spesialsykepleier
Vernepleier
Tekniker
Miljøterapeut
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Saksbehandler 62 95 67 70
Lege
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70
Spesialsykepleier 62 95 67 68 474 50 509
Lege
Assistent
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesekretær
Assistent
Helsesøster 62 95 67 70
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fysioterapeut 62 95 69 49
Christina Nygård Sørensen
Fagarbeider
Assistent
Jordmor 62 95 67 70
Assistent
Leder 456 38 837 456 38 837
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Assistent

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 36 10
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Barnehagelærer
Assistent
Barnehagelærer
assistent
Barne/ungdomsarbeid.

Jara skole

Ansatte i avdelingen Jara skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/Enhetsleder 62 95 32 61 62 95 32 61
Lærer
Lærer
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
lærer
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 32 61
Konsulent 62 95 66 49 62 95 32 61
Adjunkt
Konsulent 62 95 01 02
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Adjunkt m/till.Utd 62 95 32 61 489 57 215
Adjunkt m/till.Utd

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Assistent
Konsulent 62 95 66 16
Assistent
Saksbehandler
Leder
Leder 62 95 66 15
Badebetjent
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06
Konsulent 62 95 66 15
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Assistent
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Konsulent

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 68 21 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Assistent
Lærling
barnehagelærer 62 95 68 20
pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent
Assistent1 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent
Assistent
Assistent
Barnehagelærer
Folkevalgt

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 62 95 66 93
spesialpedagog
Spesialpedagog 62 95 66 94
Leder 62 95 66 96 414 65 775
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 98
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 91
Ped.psyk.rådgiver

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 95 66 39
Saksbehandler 62 95 66 46
Sektorleder 62 95 66 23 993 53 284
Konsulent 62 95 66 37
Personalsjef 62 95 66 50 400 33 260
Ordfører 62 95 66 26 404 48 659
Konsulent 62 95 66 32 +91151186
Leder 62 95 69 83
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Leder 62 95 66 30 908 68 836
Saksbehandler 62 95 69 84
Rådmann 629566622 414 72 123
Konsulent 62 95 66 48
Fagutviklingssykepl. 62 95 69 85
Lærling 62 95 66 33 456 38 113
Konsulent 62 95 66 34
Saksbehandler 62 95 69 81
Fagleder 62 95 66 47 62 95 66 45
Rådgiver 62 95 66 25 959 45 990
Folkevalgt 62 95 66 14 979 56 602
Saksbehandler 62 95 69 82
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 63 468 11 708
Rådgiver 62 95 66 35 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43
Økonomisjef 62 95 66 38
Fagleder 62 95 66 11
Varaordfører 62 95 66 14 976 44 623
Tilsynsmann/-kvinne
Sektorleder 62 95 66 24 930 89 435
Spesialsykepleier 62 95 69 88
Konsulent 62 95 66 29
Fagleder 62 95 66 40
Fagleder 62 95 66 41
Folkevalgt
Saksbehandler 62 95 66 12
Saksbehandler 62 95 66 42
Saksbehandler 62 95 69 86 488 92 315
Rådgiver 62 95 66 55
Leder 62 95 69 87

Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 95 67 14 990 94 315
Konsulent 62 95 67 13 474 67 347
Saksbehandler 969 48 316 969 48 316
Saksbehandler 404 34 392
Saksbehandler
Saksbehandler 400 31 539
Saksbehandler
Leder 62 95 67 20 951 78 121
Saksbehandler 404 48 655
Saksbehandler 62 95 67 07 400 31 537
Saksbehandler 62 95 67 21 400 31 534
Saksbehandler 400 31 538 400 31 538
Advokat
Tilsynsmann/-kvinne
Saksbehandler 62 95 67 22 911 58 994
Leder 62 95 67 23 479 70 557
Saksbehandler
Saksbehandler 404 12 681
Leder/Enhetsleder 476 49 066 476 49 066
Saksbehandler 474 65 594
Saksbehandler 62 95 67 08 400 31 536
Leder 62 95 67 05 400 31 721
Saksbehandler 62 95 67 25 404 48 655
Saksbehandler 62 95 67 21 456 18 234
Saksbehandler

Sønsterud barnehage

Ansatte i avdelingen Sønsterud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling
Leder/Enhetsleder 62 95 08 93
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Vaktmester
Barnehagelærer 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 08 93
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 08 93
Assistent
Barnehagelærer

Sønsterud skole

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04
Assistent1
Adjunkt
Lærer
Adjunkt
Lærer 976 71 125
Konsulent 62 95 87 04
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Daglig leder (sfo)
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent1
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd

Tekniske tjenster

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenster
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Prosjektleder
Vaktmester 1 992 88 668
Håndv./fagarb. 459 75 378
Leder 62 95 66 83 992 88 660
Vaktmester 1 992 88 669
Sjåfør 971 69 013
Renholder
Leder/Enhetsleder 62 95 66 63 915 99 235
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 1 488 82 827
Leder 62 95 66 71 975 16 337
Renholder
Driftstekniker 992 88 662
Leder 62 95 66 78 915 20 495
konsulent 62 95 66 67 473 61 244
Renholder
Renholder
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Lærling
Renholder
Driftsleder VA 62 95 23 02 479 70 730
Håndv./fagarb. 915 73 090
Renholder
Renholder
Sektorleder 62 95 66 64 977 77 756
Renholder
Renholdsoperatør
Renholder
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Feier 62 95 66 85 909 66 736
Leder/Enhetsleder 62 95 66 82 958 37 808
Arbeider/spes.arb. 62 95 66 89 917 94 552
Håndv./fagarb. 950 55 765
Ingeniør 62 95 66 69 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454
Renholder
Renholder
Vaktmester 992 88 665
Prosjektleder 62 95 66 72 952 10 092
Fagarbeider
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Konsulent 62 95 66 70 459 72 135
Ingeniør 62 95 66 65 474 83 479
Renholder
Renholder
Lærling
Ingeniør 62 95 66 73 915 78 082
Driftstekniker 62 95 69 28 992 88 666
Prosjektleder 62 95 66 87 488 82 061
Renholder
Renholder 1
Renholder
Konsulent 62 95 66 70 971 52 980
Vaktmester
Renholder
Saksbehandler 62 95 66 66 415 68 123
Renholder
Renholder
Byggeleder 62 95 66 88 906 34 364

VITT

Ansatte i avdelingen VITT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Miljøterapeut 936 33 343
assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Leder 62 95 22 53
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Spesialhjelpepleier
Assistent
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Leder 62 95 34 10
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider
Fagarbeider
assistent
Fagarbeider
Lærling
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Vernepleier
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut 62 95 69 60
Hjelpepleier 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Leder/Enhetsleder 470 15 567
Assistent