Næringsutvikling

Åsnes kommune har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og stolte over å være vertskap for industri som Orkla (Jordan) og handels- og tjenesteleverandører som Flisa Trykkeri AS og Klubben AS. Flisa er et levende handelssenter med forretninger som representerer de fleste bransjer.

Åsnes kommune samarbeider blant annet med Solør Næringshage AS, Handelssenteret Flisa, Landbrukskontoret for Våler og Åsnes samt Klosser Innovasjon AS når det gjelder sentrums- og næringsutvikling

 

Førstelinjetjeneste

Solør næringshage AS er Åsnes kommunes viktigste samarbeidspartner som næringsutvikler. Solør næringshage AS er Åsnes kommunes førstelinjetjeneste.

Har du problemstillinger du ønsker å drøfte, eller en forretningsidé, men er usikker på hvordan du skal sette den ut i livet, eller spørsmål om hvem du skal snakke med for å få hjelp til akkurat ditt prosjekt, kan du ta kontakt med Solør Næringshage AS ved Eli Dybdahl | + 47 915 55 293 | post@solornh.no.

 

Handelssenteret Flisa

Handelssenteret Flisa er en viktig samarbeidspartner for Åsnes kommune i forbindelse med utvikling av handel, bosetting og trivsel på Flisa. Handelssenteret Flisa er en medlemsorganisasjon for forretninger og næringsdrivende.

Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om Handelssenteret Flisa her.

 

Gode rammebetingelser i Åsnes kommune

Som arbeidsgiver har du fordelen av redusert arbeidsgiveravgift. Åsnes kommune i sone II, dvs at satsen er 10,6% i motsetning til vanlig sats som er 14,1%. Solungene har ord på seg som dyktig, pålitelig og stabil arbeidskraft.  

 

 

Kongsvingerregionen satser på næringsutvikling

Åsnes kommune er med i Kongsvingerregionen. Sammen med fem andre kommuner samarbeider vi om tiltak som gagner næringslivet i hele regionen.

Kongsvingerregionen har utviklet en egen næringsweb der du som næringsdrivende finner nyttig informasjon.

 

Etablereropplæring

Innlandet fylkeskommune finansiere etablererkurs som er rettet mot etablerere, gründere og eksisterende næringsdrivende.

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre?

Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne?

Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien?

Da bør du melde deg på Etablererkurs!

Kursene går over fem kvelder og er en kombinasjon av samlinger og bruk av digitalt verktøy som både inspirerer og leder deg gjennom prosessen med å lage din forretningsplan. Ikke minst gir kurset deg et flott nettverk med andre som også er i startfasen på å utvikle og avklare sin forretningsidé.

Kurset passer for alle som tenker på å starte bedrift eller som har konkrete planer om å starte bedrift.

Flere av regionene inviterer til digitale informasjonskvelder i forkant av selve kurset.  

Den første kurskvelden er gratis, men du må være påmeldt selve kurset for å kunne delta. 

Etablererkurset koster ( våren 2021) kr 1.100,-. 

I tillegg til selve kurset får du tilbud om inntil 4-6 veiledningstimer underveis eller i etterkant av kurset, individuelt eller i grupper for temaer som du ønsker spesielt å få belyst. 

Begrenset antall deltakere.

Mer informasjon https://etablererkursinnlandet.no/

 

Kontaktperson vedrørende næringsutvikling:
Nils Lindeberg, mobil +47 916 45 559 | nils.lindeberg@asnes.kommune.no

Utvalg for samfunnsutvikling har ansvaret for bl.a. næringsutvikling. Utvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget ledes av Per Erik Engen, mobil +47 959 50 137 |  PerErik.Engen@asnes.kommune.no