Næringsutvikling

Åsnes kommune har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og stolte over å være vertskap for industri som Orkla (Jordan) og handels- og tjenesteleverandører som Flisa Trykkeri AS og Klubben AS. Flisa er et levende handelssenter med forretninger som representerer de fleste bransjer.

Åsnes kommune samarbeider blant annet med Solør Næringshage AS, Handelssenteret Flisa, Landbrukskontoret for Våler og Åsnes samt Klosser Innovasjon AS når det gjelder sentrums- og næringsutvikling

 

Førstelinjetjeneste

Solør næringshage AS er Åsnes kommune sin viktigste samarbeidspartner som næringsutvikler. Solør næringshage AS er Åsnes kommunes førstelinjetjeneste.

Problemstillinger du ønsker å drøfte. En forretningsidé, men er usikker på hvordan du skal sette den ut i live. Spørsmål om hvem du skal snakke med for å få hjelp til akkurat ditt prosjekt. Spørsmål om hvor er det mulig å etablere bedriften. Ta kontakt med Solør Næringshage AS tlf  +47 99 44 54 26 Anette Strand Slettmoen | anette@solornh.no

 

Handelssenteret Flisa

Handelssenteret Flisa er en viktig samarbeidspartner for Åsnes kommune i forbindelse med utvikling av handel, bosetting og trivsel på Flisa. Handelssenteret Flisa er en medlemsorganisasjon for forretninger og næringsdrivende.

Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om Handelssenteret Flisa her.

 

Gode rammebetingelser i Åsnes kommune

Som arbeidsgiver har du fordelen av redusert arbeidsgiveravgift. Åsnes kommune i sone II, dvs at satsen er 10,6% i motsetning til vanlig sats som er 14,1%. Solungene har ord på seg som dyktig, pålitelig og stabil arbeidskraft.  

 

 

Kongsvingerregionen satser på næringsutvikling

Åsnes kommune er med i Kongsvingerregionen. Sammen med fem andre kommuner samarbeider vi om tiltak som gagner næringslivet i hele regionen.

Kongsvingerregionen har utviklet en egen næringsweb der du som næringsdrivende finner nyttig informasjon.

 

Etablereropplæring

Hedmark fylkeskommune finansiere kurs «Etablereropplæring» som er rettet mot etablerere, grûndere og eksisterende næringsdrivende.

Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene produkt / tjeneste / marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). Den siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.  

Etablereropplæringen gjennomføres i regi av ABUtvikling AS.

 

Kontaktperson vedrørende næringsutvikling:
Nils Lindeberg, mobil +47 916 45 559 | nils.lindeberg@asnes.kommune.no

Utvalg for samfunnsutvikling har ansvaret for bl.a. næringsutvikling. Utvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget ledes av Kristian Botten Pedersen, mobil +47  976 44 623 | KristianBotten.Pedersen@asnes.kommune.no

Kontaktinfo

Nils B. Lindeberg
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 35
Mobil 916 45 559