Åsnes sykehjem

Åsnes sykehjem ligger sentrumsnært bak rådhuset på Flisa. Åsnes sykehjem skal være et bo- og behandlingssenter der det blir gitt individuell medisinsk behandling, rehabilitering og pleie/omsorg med livskvalitet og trivsel i fokus. Innleggelse i sykehjemmet er frivillig.

Besøksadresse: Rådhusgata 10, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Åsnes sykehjem har 92 ordinære sykehjemsplasser.

 

Konstituert enhetsleder for Åsnes sykehjem er Anette Nymoen.

anette.nymoen@asnes.kommune.no

Telefon 62956931 

Mobil 97514338 

 

Sykehjemmet er fordelt på fire avdelinger:

Avdeling 1

Har 26 plasser fordelt på 3 team. Dette er tilrettelagte enheter for personer med demens. Noen plasser er korttidsplasser med mulighet for utredning/diagnostisering, og avlastning.

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Marit Østbye: 62 95 69 45

Team 1: 62 95 69 32

Team 2: 62 95 69 33

Team 3: 62 95 69 34

 

Avdeling 2

Har 30 plasser fordelt på tre team. Det ene teamet er for langtidspasienter, mens de to andre er tilrettelagte for personer med demens. 

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Bente Sollien: 62 95 69 36

Team 4 : 62 95 69 37

Team 5: 62 95 69 38

Team 6: 62 95 69 39

 

Avdeling 3 (Rehab. og korttidsavdeling)

Har 12 plasser. Disse benyttes fleksibelt, men hovedregelen er at de skal forbeholdes rehabilitering og korttidsopphold. Tilbud om rehabiliteringsopphold gis til alle aldersgrupper. Oppholdets lengde vurderes etter behov.

Direkte telefonnummer:

Avdelingsleder Marit Østby: 62 95 69 45

Team 9: 62 95 69 44

 

Avdeling 4

Har 24 plasser fordelt på to team. Denne avdelingen har langtidsplasser, og tre plasser for palliativ behandling.

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Hilde Kristin Hagen: 62 95 69 43

Team 7 : 62 95 69 40

Team 8:  62 95 69 42

 

Sykehjemslege

Sykehjemmet har egen sykehjemslege i 100 prosents stilling. Hun kan nås på telefonnummer 404 18 107​ Telefontid: Ukedager kl. 9-14.​​​​​​

 

 

«Livsgledehjem» er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Sertifiseringsordningen er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. Slik oppnår kommunen bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse.

Åsnes sykehjem har begynt arbeidet med å bli sertifisert som «Livsglede-hjem». Målet er å være ferdig sertifisert våren 2023.

Les mer om "Livsglede for eldre" her.

Kontaktinfo

Åsnes sykehjem
Telefon 62 95 69 20