Åsnes sykehjem

Klikk for stort bilde

Åsnes sykehjem ligger sentrumsnært bak rådhuset på Flisa. Åsnes sykehjem skal være et bo- og behandlingssenter der det blir gitt individuell medisinsk behandling, rehabilitering og pleie/omsorg med livskvalitet og trivsel i fokus.

Innleggelse i sykehjemmet er frivillig.

Sykehjemmet har egen sykehjemslege i 100 prosents stilling. Hun kan nås på telefonnummer 404 18 107​ Telefontid: Ukedager kl. 9-14.​​​​​​

 

Besøksadresse: Rådhusgata 10, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Åsnes sykehjem har 92 ordinære sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger:

 

Avdeling 1

Har 26 plasser fordelt på 3 team. Dette er tilrettelagte enheter for personer med demens. Noen plasser er korttidsplasser med mulighet for utredning/diagnostisering, og avlastning.

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Anette Nymoen: 62 95 69 31

Team 1: 62 95 69 32

Team 2: 62 95 69 33

Team 3: 62 95 69 34

 

Avdeling 2

Har 30 plasser fordelt på tre team. Det ene teamet er for langtidspasienter, mens de to andre er tilrettelagte for personer med demens. 

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Bente Sollien: 62 95 69 36

Team 4 : 62 95 69 37

Team 5: 62 95 69 38

Team 6: 62 95 69 39

 

Avdeling 3 (Rehab. og korttidsavdeling)

Har 12 plasser. Disse benyttes fleksibelt, men hovedregelen er at de skal forbeholdes rehabilitering og korttidsopphold. Tilbud om rehabiliteringsopphold gis til alle aldersgrupper. Oppholdets lengde vurderes etter behov.

Direkte telefonnummer:

Avdelingsleder Marit Østby: 62 95 69 45

Team 9: 62 95 69 44

 

Avdeling 4

Har 24 plasser fordelt på to team. Denne avdelingen har langtidsplasser, og tre plasser for palliativ behandling.

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Hilde Kristin Hagen: 62 95 69 43

Team 7 : 62 95 69 40

Team 8:  62 95 69 42

Kontaktinfo

Åsnes sykehjem
Telefon 62 95 69 20