Åsnes sykehjem

Åsnes sykehjem ligger sentrumsnært bak rådhuset på Flisa. Åsnes sykehjem skal være et bo- og behandlingssenter der det blir gitt individuell medisinsk behandling, rehabilitering og pleie/omsorg med livskvalitet og trivsel i fokus.

Innleggelse i sykehjemmet er frivillig.

 

Åsnes sykehjem har 92 ordinære sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger:

Avdeling 1

Har 26 plasser fordelt på 3 team. Dette er tilrettelagte enheter for personer med demens. Noen plasser er korttidsplasser med mulighet for utredning/diagnostisering, og avlastning.

 

Avdeling 2

Har 30 plasser fordelt på 3 team, hvorav et team er for langtidspasienter og  team er tilrettelagt for demente. 

 

Avdeling 3

Har 12 plasser. Disse benyttes fleksibelt, men hovedregelen er at de skal forbeholdes rehabilitering og korttidsopphold. Tilbud om rehabiliteringsopphold gis til alle aldersgrupper. Oppholdets lengde vurderes etter behov.

 

Avdeling 4

Har 24 plasser fordelt på to team. Denne avdelingen har langtidsplasser, og tre plasser for palliativ behandling.

Kontaktinfo

Heidi Iren Gjerdrum
Leder/Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 95 69 72
Mobil 976 19 137
Fant du det du lette etter?