Åsnes sykehjem

Klikk for stort bilde

Åsnes sykehjem ligger sentrumsnært bak rådhuset på Flisa. Åsnes sykehjem skal være et bo- og behandlingssenter der det blir gitt individuell medisinsk behandling, rehabilitering og pleie/omsorg med livskvalitet og trivsel i fokus.

Innleggelse i sykehjemmet er frivillig.

Sykehjemmet har egen sykehjemslege i 100 prosents stilling. Hun kan nås på telefonnummer 404 18 107​ Telefontid: Ukedager kl. 9-14.​​​​​​

 

Besøksadresse: Rådhusgata 10, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Åsnes sykehjem har 92 ordinære sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger:

 

Avdeling 1

Har 26 plasser fordelt på 3 team. Dette er tilrettelagte enheter for personer med demens. Noen plasser er korttidsplasser med mulighet for utredning/diagnostisering, og avlastning.

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Anette Nymoen: 62 95 69 31

Team 1: 62 95 69 32

Team 2: 62 95 69 33

Team 3: 62 95 69 34

 

Avdeling 2

Har 30 plasser fordelt på tre team. Det ene teamet er for langtidspasienter, mens de to andre er tilrettelagte for personer med demens. 

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Bente Sollien: 62 95 69 36

Team 4 : 62 95 69 37

Team 5: 62 95 69 38

Team 6: 62 95 69 39

 

Avdeling 3 (Rehab. og korttidsavdeling)

Har 12 plasser. Disse benyttes fleksibelt, men hovedregelen er at de skal forbeholdes rehabilitering og korttidsopphold. Tilbud om rehabiliteringsopphold gis til alle aldersgrupper. Oppholdets lengde vurderes etter behov.

Direkte telefonnummer:

Avdelingsleder Marit Østby: 62 95 69 45

Team 9: 62 95 69 44

 

Avdeling 4

Har 24 plasser fordelt på to team. Denne avdelingen har langtidsplasser, og tre plasser for palliativ behandling.

Direkte telefonnumre:

Avdelingsleder Hilde Kristin Hagen: 62 95 69 43

Team 7 : 62 95 69 40

Team 8:  62 95 69 42

 

 

Klikk for stort bilde 

«Livsgledehjem» er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Sertifiseringsordningen er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. Slik oppnår kommunen bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse.

Åsnes sykehjem har begynt arbeidet med å bli sertifisert som «Livsglede-hjem». Målet er å være ferdig sertifisert våren 2023.

Kontaktinfo

Åsnes sykehjem
Telefon 62 95 69 20