LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Bygg og eiendom

Eiendom og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, kommunale parker/grøntanlegg og utleieboliger. Avdelingen har ca 49 ansatte.

Kontaktinfo

Jan Roald Maliberg
Leder/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 66 82
Mobil 958 37 808