Bygg og eiendom

Eiendom og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, kommunale parker/grøntanlegg og utleieboliger. Avdelingen har ca 49 ansatte.