Bygg og eiendom

Eiendom og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, kommunale parker/grøntanlegg og utleieboliger. Avdelingen har ca 49 ansatte.

Kontaktinfo

Jan Roald Maliberg
Leder/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 66 82
Mobil 958 37 808