Postliste

Åsnes kommune bruker Acos Innsyn for å legge ut sine offentlige dokumenter.
Her kan du få innsyn i kommunens postliste, saksliste og møteplan. Det er også mulighet for søk i de forskjellige fanene.

Postliste

Her finner du kommunens offentlige postjournal (postlista)

 

Innhold i postliste

Åsnes kommunes postliste inneholder forvaltningens innkommende og utgående dokumenter.

Offentlig postliste produseres daglig kl 1400 og publiseres på hjemmesiden (link over). Denne listen inneholder gårdagens post. Postlisten skal inneholde all inn- og utgående korrespondanse (dokumenttype I og U).

Den offentlige postjournalen er utformet slik at den gir oversikt over alle inn- og utgående brev, samtidig som opplysninger unntatt offentlighet er fjernet.

Den enkelte saksbehandler har fullmakt til å avgjøre hvilke dokumenter og opplysninger som skal unntas offentligheten. Disse unntakene registreres i sak-/arkivsystemet med lovhjemmel før journalen publiseres.

 

Kommunen publiserer dokumenter fra de arkivdelene som er offentlige og hvor dokumentet ikke er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. Arkivdeler for elevsaker og personalsaker publiseres ikke. 

Unntatt offentlighet og andre unntak:

- Er dokumentet unntatt med hjemmel i lov, vil det være noen få journalopplysninger og ikke noe dokument på postlista. Det vises til hvilken hjemmel dokumentet er unntatt med.
- Noen dokumenter som i hovedsak er offentlige, men som kan inneholde personsensitive opplysninger (viser til Offentlegforskrifta § 7), publiseres ikke dokumentet på postlista. Her vil fulle journalopplysninger være publisert.

Hva skjer når du sender brev eller e-post til kommunen

All post, inngående/utgående brev og e-poster blir journalført i kommunen hvis de er en del av vår saksbehandling. All post som er offentlig kommer på postlista (unntak nevnt i avsnittet "Innhold i postliste"). Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller gjennom andre kanaler.

Husk: E-post er ingen trygg forsendelse. Send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

INNSYN

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Innsynsbegjæring sendes til e-post eller til Åsnes kommune, Rådshusgata 1, 2270 Flisa. Innsynsbegjæringen vil bli behandlet individuelt. 

Innsynsbestillinger behandles fortløpende.