Aktuelt

 • 28.09.2023 Vedtatt reguleringsplan for Skogplanter Innlandet
  Detaljreguleringsplan for Skogplanter Innlandet, avd. Sønsterud, plan-ID 2022001, ble vedtatt av utvalg for samfunnsutvikling, i møte den 04.09.2023. Planen legger til rette for videreutvikling av anlegget til Skogplanter Innlandet AS, i tråd med kommuneplanens arealdel.
 • 28.09.2023 Babytreff på Åsnes sykehjem 6. oktober
  Åsnes sykehjem åpner dørene og inviterer babyer og foreldre i barselpermisjon til et hyggelig besøk fredag 6. oktober kl. 13-15.
 • 28.09.2023 Driftsproblemer ved Åsnes svømmehall
  Det har dessverre oppstått en feil med kloringsanlegget som gir for mye klor i vannet. Bassenget blir dessverre stengt ut uke 39. Det er planlagt åpning på mandag 2. oktober. Går alt etter planen, er det normale åpningstider i uke 40. Uke 41 er det skolenes høstferie, og bassenget er da ordinært stengt.
 • 26.09.2023 Pårørendekvelder for pårørende i rus og psykiatri
  Onsdag 27. september er det pårørendekveld med temaet "Barn som pårørende, for voksne". Gjennom 2023 arrangeres det pårørendekvelder for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og / eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer.
 • 19.09.2023 Planforslag til offentlig ettersyn: Kaffegata 27
  Detaljreguleringsplan for Kaffegata 27 er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er 03.11.2023.