Aktuelt

 • 28.11.2023 Pårørendekvelder for pårørende i rus og psykiatri
  Onsdag 29. november er det pårørendekveld med temaet “Hvordan pårørende kan bedre kommunikasjon med den som er syk og hjelpeapparatet”. Gjennom 2023 er det blitt arrangert pårørendekvelder for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og / eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer.
 • 27.11.2023 Vannlekkasje i Kjølaberget
  Grunnet en større lekkasje på hovedvannledningen i Kjølaberget, kan vannet til eiendommer i området Kjølaberget ha varierende trykk og mengde i dag 27.11.23 fram til ca. kl. 1500. Pass på slik at oppvaskmaskin/vaskemaskin ikke er i bruk. Ved misfarget vann i ettertid, la vannet renne til det klarner. Ved spørsmål, ring vakttelefon 91394480.
 • 27.11.2023 Babytreff på Åsnes sykehjem 1. desember
  Åsnes sykehjem åpner dørene og inviterer babyer og foreldre i barselpermisjon til et hyggelig besøk fredag 1. desember kl. 13-15.
 • 20.11.2023 Inviterer til foreldrekurs
  Barne- og familieteamet i Åsnes kommune inviterer til kurs for foreldre til ungdom i alderen 13-18 år. Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med ungdommene deres.
 • 17.11.2023 Oppdatert forskrift for vann- og avløpsgebyrer – Offentlig ettersyn
  Gjeldende forskrift for vann- og avløpsgebyrer ble sist oppdatert i 2009. Det er nå utarbeidet forslag til ny forskrift som er i tråd med gjeldende regelverk og dagens praksis.