Aktuelt

 • 08.06.2023 Økende skogbrannfare
  Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.
 • 08.06.2023 Kommuneplanens samfunnsdel
  Åsnes kommune er i gang med å utvikle en ny samfunnsdel til kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste verktøyet for kommunens helhetlige planlegging, og vi ønsker bred medvirkning fra innbyggere i alle aldre. Nå kan du hjelpe oss med dette.
 • 07.06.2023 Utlysning av bukkejakt og rådyrjakt i Åsnes kommuneskoger 2023
  Du har nå mulighet til å søke på bukkejakt og rådyrjakt i Åsnes kommuneskoger 2023. Søknaden gjelder kun for dette jaktåret. Offentlig trekning på Haukåsen, torsdag 22. juni 2023.
 • 06.06.2023 Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av to milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
 • 06.06.2023 Nødvarsel testes 14. juni kl. 12
  Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som varslingsanleggene uler.