Korona

Informasjon om korona-viruset finner du her  

Har du fått positivt prøvesvar på egentest/hurtigtest? 

Registrer dette på https://hjemmetest.remin.no/  Velg "Solør" (Åsnes er ikke noe alternativ.)

Send også en sms til smittesporingsteamet på telefon 969 44 454 og fortell at du har registrert deg. 

Aktuelt

 • 25.01.2022 Koronainformasjon 25. januar
  Siden nyttår har det kommet mange nye nasjonale forholdsregler omkring koronapandemien. Kommuneoverlege Jorunn Slettli informerer derfor her om smittesituasjonen og et bredt spekter av koronarelatert informasjon pr. 25. januar 2022.
 • 25.01.2022 Kommuner med ulverevir - tilskudd til konfliktdempende tiltak 2022
  Åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 15. mars 2022.
 • 18.01.2022 55 Covid-19-tilfeller i uke 2 ─ Milde symptomer
  Mens det i uke 1 ble påvist Covid-19 hos 17 personer i Åsnes, var antallet i uke 2 55 personer. Så langt i år er det altså kommet 72 smittetilfeller. Dette er et høyt tall, men de fleste tilfellene befinner seg i kjente og avgrensede smitteklynger.
 • 13.01.2022 Regjeringen letter på tiltakene
  Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.
 • 13.01.2022 "Å leve med diabetes type 2"
  Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringskurs for deg som har, eller står i fare for å utvikle, diabetes type 2.