Aktuelt

 • 19.09.2023 Planforslag til offentlig ettersyn: Kaffegata 27
  Detaljreguleringsplan for Kaffegata 27 er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er 03.11.2023.
 • 19.09.2023 Pårørendekvelder for pårørende i rus og psykiatri
  Gjennom 2023 arrangeres det pårørendekvelder for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og / eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer. Onsdag 27. september er det pårørendekveld med temaet "Barn som pårørende, for voksne".
 • 19.09.2023 informasjonsmøter om afrikansk svinepest
  Mattilsynet og Veterinærinstituttet inviterer til viktig informasjonsmøte om afrikansk svinepest. Dette skjer i form av et fysisk møte torsdag 21. september kl. 19 i Rådhuskinoen.
 • 16.09.2023 Velkommen på høstcamp i høstferien!
  Finnskogen friluftsråd inviterer jenter og gutter i 8., 9. og 10. trinn i kommunene Grue, Åsnes, Våler og Elverum til høstcamp i årets høstferie.
 • 08.09.2023 Åpen brannstasjon lørdag 23. september
  Åpen dag på brannstasjonen kl. 11- 14. Det blir aktiviteter for barn, kunnskapsløype, konkurranser med premier, og noe av utstyret som brannvesenet bruker blir vist fram.