Spørsmål og svar om feie- og tilsynsgebyr:

I år mottar innbyggerne i Åsnes kommune faktura for feie-/tilsynsgebyret fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS) for første gang. Fakturaen kommer en gang i året til samme tid, i april, og gebyret er ikke lenger med på fakturaen for kommunale avgifter som dere mottar fra Åsnes kommune. Våre eierkommuner omfatter i dag Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

Vi opplever at mange har spørsmål om gebyret. Hva er det man betaler for, og hvorfor betaler man gebyr hvert år når feieren ikke kommer hvert år? Se mer info på vår hjemmeside: https://mhbr.no/om-feie-og-tilsynsgebyret/

Aktuelt