Aktuelt

 • 08.10.2021 Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av kommunale veger og plasser
  Anskaffelsen gjelder utførelse av vintervedlikehold (snøbrøyting, snørydding, strøing) av kommunale veier, parkeringsplasser, arealer ved kommunale barnehager, skoler og institusjoner i Åsnes Kommune. Avtalen vil derfor omfatte det å leie inn maskiner med maskinførere. Tilbud sendes inn via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell innen 01.11.2021 kl. 12.00. Tilbyder bes lese nøye gjennom konkurransegrunnlaget med vedlegg. Tilbudet må inneholde ALLE dokumenter og all dokumentasjon som etterspørres. Eventuelle spørsmål til konkurransen stilles via Mercell.
 • 06.10.2021 Verdensdagen for psykisk helse − Livet under og etter pandemien
  Verdensdagen for psykisk helse er søndag 10. oktober. Sparbyhuset aktivitetssenter markerer dagen med åpent hus fredag 8. oktober kl. 9-13. Velkommen til oss for å bli kjent med vår virksomhet!
 • 05.10.2021 Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
  Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen i 2021 er 1. desember.
 • 01.10.2021 Influensavaksinering begynner 27. oktober
  Årets influensavaksinering skjer fordelt på tre onsdager i oktober og november.
 • 28.09.2021 Ræsprisk-besøk på Solkroken
  Solkroken på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus har hatt besøk av "Risksteikar'n" Steinar Sandnæs. Det ble en fin dag med godt vær, der Solkrokens brukere kunne hygge seg med stekt ræsprisk på vedfyrt takke ute i hagen på Solkroken. Ikke alle hadde spist dette før, men alle syntes det var veldig godt.