Aktuelt

 • 21.02.2024 Bli med på frivilligfestivalen!
  I forbindelse med åpning av Folkehelseuka 2024 og vårdager for Handelssenteret Flisa arrangeres Frivilligfestival lørdag 27. april på Rådhusplassen. Frivilligfestivalen er en mingleplass hvor man kan bli kjent med frivillige lag og foreninger i Åsnes.
 • 21.02.2024 Utlysing av tilskuddsmidler fra Landsbyen Flisa, frist 1. mai 2024
  Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer etter at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa. For 2024 er det kun én utlysning med søknadsfrist 1. mai.
 • 21.02.2024 Hogst på Myrmoen
  I forbindelse med hogst på Myrmoen skal det fjernes en del trær langs nedgangen til Myrmoen fra Flobergsjordet.
 • 20.02.2024 Høring: Forslag til ny forskrift om hovedmål ved grunnskolen
  Åsnes kommune sender ut på høring forslag til ny forskrift om hovedmål ved grunnskolen. Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om hovedmål.
 • 20.02.2024 Høring: Ny forskrift om skolefritidsordningen (SFO)
  Åsnes kommune sender ut på høring forslag til ny forskrift om skolefritidsordningen (SFO). Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024.