Lege

ÅSNES LEGESENTER HAR TELEFONNUMMER 62 95 08 40

Ved Åsnes legesenter har vi for tiden svært presset kapasitet på grunn av midlertidig legemangel, som skyldes sykefravær og dagens fastlegekrise i Norge. Vi holder åpent hver dag, men legene har ikke kapasitet til å håndtere alle oppgavene. Vi er derfor nødt til å prioritere de henvendelsene som gjelder potensielt alvorlig sykdom, og nedprioritere henvendelser som kan vente, ikke er potensielt alvorlige, eller som ikke har med sykdom å gjøre.

 

Pasienter uten fastlege i Åsnes kommune vil ikke få legetime bortsett fra ved akuttsykdom. 

I første omgang vil dette vare ut april 2022.

 

Hva vil ikke bli prioritert:

-Legeerklæringer/attester til diverse instanser

-Helsekontroller av friske personer

-Utredning av mindre alvorlige tilstander eller mangeårige plager uten akutt forverring

-Møtevirksomhet 

-Årskontroller/oppfølging av mindre alvorlige tilstander som lett/moderat høyt blodtrykk

-Utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskap

-Behandling/utredning av helsetilstander/symptomer som etter en individuell vurdering (gjort av annet helsepersonell ved legekontoret) kan vente

 

Hva kan du som pasient/bruker gjøre: 

-Hvis du har lette symptomer uten bekymring for alvorlig sykdom: avvent 

-Tenk over om det er et annet sted du kan henvende deg direkte til: f.eks: fysioterapeut/kiropraktor ved ryggsmerter, Rask Psykisk Helsetjeneste i kommunen ved livskrise/lettere psykiske vansker, jordmor ved svangerskapskontroll

-Hvis du kommer på time eller har telefonkonsultasjon er det fint om du forbereder deg på det du vil forklare til legen, og bruker tiden i konsultasjonen effektivt. 

-Har du behov for enkle legeerklæringer/helseattester: kontakt privat allmennlegetjeneste, enten online eller i en by.

Vurderingen av hva som kan vente og ikke er medhjelperne på legekontoret kompetent til å foreta sammen med deg over telefon. Vi ber om forståelse for situasjonen som er oppstått og vi jobber konstant med å løse det til det beste for både dere som pasienter og ansatte ved Åsnes legesenter.

 

Bruk elektronisk konsultasjon med legen 

 

Besøksadresse: Rådhusgata 6, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Åpningstider:

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Resepsjonen er åpen
Mandag - Torsdag 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00

Fredag 09.00 -11.30 og 12.00 -15.00

 

 

 

Telefontid:

Mandag - torsdag:

08.30 - 11.30

12.00 - 14.30

Fredag:

09.00 - 11.30

12.00 - 14.30

 

Åsnes legesenters nettsider finner du her

 

Bytte av fastlege gjøres hos helsenorge.no

 

Pasienter med feber eller tegn til infeksjon bes ringe legesenteret for avtale og skal ikke møte direkte på døren. 

Vi ber om at alle utfører desinfeksjon av hender ved ankomst og overholder 1 meters avstand på venterommet. 

Det er fint om pasientene ikke kommer tidligere enn avtalt tid for å unngå opphopning på venterommet. 

Det er ønskelig at færrest mulig har med følge til timen for å minske risiko for smitte inn i legesenteret. 

 

Korona-informasjon på Åsnes legesenters nettsider

 

Kommuneoverlegene i Åsnes oppfordrer pasientene tilhørende Åsnes legesenter å benytte seg av E-konsultasjon og E-kontakt der det er mulig. 

Dette er tilgjengelig via helsenorge.no. Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

Hvis ting haster, må man ringe legekontoret.

 

Ring først

Dersom du har time hos fastlegen din og er frisk, møt opp på det vanlige venterommet. Har du luftveisinfeksjon med hoste, feber eller er kortpustet, vurder aller først om du kan utsette timen i to uker eller til du blir frisk. Om du ikke kan utsette timen, må du ringe 62 95 08 40 før du kommer.