Lege

Klikk for stort bilde

ÅSNES LEGESENTER HAR TELEFONNUMMER 62 95 08 40

Hvis du ønsker å bruke munnbind mens du er på legesenteret, må du ha med dette selv. Så lenge det ikke er påbudt med bruk av munnbind, har vi ikke mulighet til å dele ut munnbind til alle som kommer hit.

 

Bruk elektronisk konsultasjon med legen for å redusere trykket Åsnes legesenter opplever i forbindelse med korona-viruset

 

Besøksadresse: Rådhusgata 6, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Åpningstider:

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Resepsjonen er åpen
Mandag - Torsdag 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00

Fredag 09.00 -11.30 og 12.00 -15.00

 

Informasjon om koronavirus finner du her

 

Telefontid:

Mandag - torsdag:

08.30 - 11.30

12.00 - 14.30

Fredag:

09.00 - 11.30

12.00 - 14.30

 

Åsnes legesenters nettsider finner du her

 

Bytte av fastlege gjøres hos helsenorge.no

 

Pasienter med feber eller tegn til infeksjon bes ringe legesenteret for avtale og skal ikke møte direkte på døren. 

Vi ber om at alle utfører desinfeksjon av hender ved ankomst og overholder 1 meters avstand på venterommet. 

Det er fint om pasientene ikke kommer tidligere enn avtalt tid for å unngå opphopning på venterommet. 

Det er ønskelig at færrest mulig har med følge til timen for å minske risiko for smitte inn i legesenteret. 

 

Korona-informasjon på Åsnes legesenters nettsider

 

Kommuneoverlegene i Åsnes oppfordrer pasientene tilhørende Åsnes legesenter å benytte seg av E-konsultasjon og E-kontakt der det er mulig. Dette for å redusere smittefare og press på telefon.

Dette er tilgjengelig via helsenorge.no. Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

Hvis ting haster, må man ringe legekontoret.

 

Ring først

Dersom du har time hos fastlegen din og er frisk, møt opp på det vanlige venterommet. Har du luftveisinfeksjon med hoste, feber eller er kortpustet, vurder aller først om du kan utsette timen i to uker eller til du blir frisk. Om du ikke kan utsette timen, må du ringe 62 95 08 40 før du kommer.

 

 

Klar oppfordring fra alle kommuneoverlegene i regionen

Alle kommuner i Norge har et ansvar for at alle innbyggere får en omsorgsfull og forsvarlig allmennhelsetjeneste, uansett om plager er relatert til koronasmitte eller ikke. Helsetilbudet er nå organisert på en slik måte i hver kommune at godt smittevern er ivaretatt på legekontorer, legevakt, sykehjem og i den hjemmebaserte omsorgstjenesten.

Mange fastleger opplever nå at pasienter som trenger oppfølging, lar være å ta kontakt.

Det kan være at de ikke ønsker å belaste legene med for mye i en krevende tid.

Men vi HAR tid og vi ØNSKER å ta imot din henvendelse.

Vi må forsøke å leve så normalt som mulig i en unormal situasjon, og da er det viktig at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen og helsepersonell som kjenner dem.

 «Så ta kontakt med fastlegen slik du pleier – om tingene du pleier. Så finner du og fastlegen ut om dere skal treffes ansikt til ansikt eller på andre måter.» (Helse- og omsorgsminister Bent Høie)