Lege

Klikk for stort bilde

Før det nye legesenteret er klart til bruk har legene i Åsnes tilhold på to steder: Åsnes legesenter på Stormarkedet og Rådhusgata legekontor på Askeladden.

I løpet av de nærmeste årene vil flere leger i Åsnes ha behov for å gjennomføre obligatorisk sykehuspraksis. Dette med bakgrunn i krav om spesialisering i allmennmedisin for fastleger.

 

Kommunen både plikter og ønsker å tilrettelegge for at fastlegene kan gjennomføre spesialiseringsløp, både med tanke på kompetanse og stabilitet i legetjenesten. Poyan Dehnavi er under spesialisering i allmennmedisin og gjennomfører den obligatoriske sykehuspraksisen. Dette innebærer at han er fraværende fra sin fastlegepraksis til august 2020.  

 

Fastlegetjenesten i Åsnes kommune har tre fast ansatte leger, fem private legehjemler og en LIS1- lege (turnuskandidat).

 

Nytt legesenter er etter planen ferdig før årsskiftet, og alle legene er invitert med i samlokalisering. Fram til dette er legene fordelt på to legesenter:

 

Åsnes legesenter på Stormarkedet:

  • Laila Herlyng
  • Jorun Slettli
  • Kristoffer Skog Hansen (vikar for Nomera Shakeel, som er i permisjon til september 2020)
  • Martin Chapman
  • Trine-Lise Fredriksen
  • Komal Tariq (vikar for Poyan Dehnavi, som er i utdanningspermisjon til august 2020)
  • Lege i spesialisering (turnuslege): Ivar Skramdal

 

Rådhusgata legekontor (som er midlertidig lokalisert i Askeladden):

  • Bjørn Gunnarsson
  • Ayad Heidari

 

For innbyggere som ønsker å bytte fastlege gjøres dette av den enkelte på www.Helsenorge.no

Det er to fastlegelister i Åsnes som har ledige plasser pr dato.