Lege

ÅSNES LEGESENTER HAR TELEFONNUMMER 62 95 08 40

I Åsnes kommune er det ett legekontor, og det er kommunalt drevet.  Åsnes sykehjem har egen lege og vi ber om at henvendelser vedrørende pasienter der rettes direkte til Åsnes sykehjem på telefonnummer 404 18 107.​  Telefontid: Ukedager kl. 9-14.​​​​​​

 

Fra 1. januar 2024 er det ikke mulig å bestille time ved å sende en sms til 2097. Alle timebestillinger må skje via HelseNorge eller pr telefonkontakt med Åsnes legesenter. 

 

Besøksadresse: Rådhusgata 6, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Åpningstider:

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Resepsjonen er åpen
Mandag - Torsdag 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00

Fredag 09.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00

 

Telefontid:

Mandag - torsdag:

08.30 - 11.00

12.00 - 14.30

Fredag:

09.00 - 11.00

12.00 - 14.30

 

Influensavaksinering og koronavaksinering 

 

Bytte av fastlege gjøres hos helsenorge.no

Det er Helfo og fastlegeregisteret som avgjør hvilke pasienter som skal tilhøre hvilken lege dersom du ikke selv bytter. Du kan stå på en venteliste over tid uten nødvendigvis å komme inn. Dersom en lege reduserer sin liste er det et tilfeldig uttrekk av pasienter som overføres til annen lege. Åsnes legesenter har ingen påvirkningsmyndighet her.

 

Pasientreiser 

 

Timebestilling og bestilling av nye resepter 

Husk å fornye resepter i god tid, spesielt før helg og høytider.

 

 

Legeerklæring for elever i videregående skole

Behov for legeerklæring skal normalt utstedes først
• Dersom det er 4. dagen med fravær fra skolen grunnet sykdom (påfølgende skoledager)
Eller:
• Dersom elev har fått melding fra skolen om at hen nærmer seg grensa for 10 % fravær i et fag.
Ved alt annet fravær grunnet ukomplisert sjukdom, skal elever normalt benytte egenmelding. Det meste går over innen 3 dager.

Ved kroniske sykdommer eller langvarige plager, inkludert psykisk sykdom, vil vi oppfordre til å ta kontakt med fastlege eller helsesykepleier på skolen. Disse plagene faller utenfor reglene nevnt over.

Attest fra lege for fravær koster tilsvarende e-konsultasjon/konsultasjon i normaltariffen (rundt 200 kr).

 

Digital konsultasjon med fastlege

Legene i Åsnes oppfordrer pasientene tilhørende Åsnes legesenter til å benytte seg av E-konsultasjon og E-kontakt i de tilfeller der det er mulig. 

E-kontakt er dialog med helsesekretær, og den er gratis.

E-konsultasjon er dialog med lege, og du må betale tilsvarende som en vanlig legetime.

Dette er tilgjengelig via www.helsenorge.no  Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

 

 

Plan for legetjenesten i Åsnes kommune 2022-2025 (PDF, 954 kB)

 

Generell utdanningsplan for spesialisering i allmennmedisin i Åsnes kommune (PDF, 2 MB)