Lege

Klikk for stort bilde

Før det nye legesenteret er klart til bruk har legene i Åsnes tilhold på to steder: Åsnes legesenter på Stormarkedet og Rådhusgata legekontor på Askeladden.

I løpet av de nærmeste årene vil flere leger i Åsnes ha behov for å gjennomføre obligatorisk sykehuspraksis. Dette med bakgrunn i krav om spesialisering i allmennmedisin for fastleger.

 

Kommunen både plikter og ønsker å tilrettelegge for at fastlegene kan gjennomføre spesialiseringsløp, både med tanke på kompetanse og stabilitet i legetjenesten. Poyan Dehnavi er i gang med sitt spesialiseringsløp, og skal nå gjennomføre den obligatoriske sykehuspraksisen.

 

Dette innebærer at han blir fraværende fra sin fastlegepraksis til august 2020.  

 

Fastlegetjenesten i Åsnes kommune har tre fast ansatte leger, fem private legehjemler og en LIS1- lege (turnuskandidat).

 

Nytt legesenter er etter planen ferdig før årsskiftet, og alle legene er invitert med i samlokalisering. Fram til dette er legene fordelt på to legesenter:

 

Åsnes legesenter på Stormarkedet:

  • Laila Herlyng
  • Jorun Slettli
  • Kristoffer Skog Hansen (vikar for Nomera Shakeel, som er i permisjon til september 2020)
  • Martin Chapman
  • Trine-Lise Fredriksen
  • Komal Tariq (vikar for Poyan Dehnavi, som er i utdanningspermisjon til august 2020)
  • Lege i spesialisering (turnuslege): Ivar Skramdal

 

Rådhusgata legekontor (som er midlertidig lokalisert i Askeladden):

  • Bjørn Gunnarsson
  • Ayad Heidari (ny lege fra 05.08.19, som overtar «Liste uten fast lege» med 1200 pasienter).  

 

Grunnet endring av listestørrelser for flere av legene, vil noen pasienter bli flyttet til en annen fastlegeliste i løpet av juli/august måned. Utvalget av pasienter dette gjelder blir gjort av HELFO (Helsedirektoratets ytre etat) og kan ikke påvirkes verken av kommunen eller legene.

For innbyggere som ønsker å bytte fastlege gjøres dette av den enkelte på www.Helsenorge.no

Det er to fastlegelister i Åsnes som har ledige plasser pr dato.  

Fant du det du lette etter?