Vakttelefoner

Vakttelefoner
Type vakt Telefon på dagtid Telefon på kveldstid/helg Ved akutte hendelser
Vann, veg og avløp 62 95 66 00 91 39 44 80
Legevakt 116 117
Hjemmetjenesten 41 53 15 30
Veterinærvakt 62 95 18 14 47 48 99 66
Barnevernvakt 40 44 16 73
Glåmdal krisesenter 62 81 80 88
Brann 95 20 83 39 61 14 80 00 110
Politi 02800 112
Ambulanse 113
Nødnummer for døve 1412 1412
Alarmtelefon for barn og unge 116111 116111
Giftinformasjonen 22591300 22591300
Mattilsynet - Dyrevern 22400000 22400000
Strømutfall (Elvia) 62123000 62123000