Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne, både norskfødte og personer med utenlandsk bakgrunn, som har behov for grunnskoleopplæring, har lovfestet rett til dette. Hos oss vil du få ditt behov vurdert.

 

Alle voksne, både norskfødte og personer med utenlandsk bakgrunn, som har behov for grunnskoleopplæring, har lovfestet rett til dette. Hos oss vil du få ditt behov vurdert.

Etter kartlegging og samtale kan vi gi anbefalning om et effektivt skoleløp.

Er du rettighetselev til videregående opplæring( 5 år etter fullført grunnskole) er det fylket som har ansvar for opplæringen din.

Engelsk

Mål for engelskfaget er å:

Utvikle bevissthet om kommunikasjonssituasjoner og engelsk språkbruk, samt å utvikle den enkeltes evne til å bruke engelsk muntlig og skriftlig, og stimulere til å samhandle med mennesker fra engelskspråklige land og andre kulturer.

Natur og miljøfag

Undervisningen her følger Kunnskapsløftet sine planer

Norsk

Deltakerne lærer å uttrykke seg muntlig og skriftlig i forskjellige sammenhenger og situasjoner. Norsk er et viktig redskap for å tilegne seg kunnskaper i alle fag.

Matematikk

Vi bygger videre på det du kan.

Det skal være sammenheng mellom faget og det du trenger å kunne i hverdagslivet.

Vi bygger faget opp ”stein på stein”, og de ulike delene omfatter:

Praktisk regning og bruk av de fire regningsarter

Tallforståelse, med bokstavregning

Geometri og behandling av data

Grafisk framstilling og matematikk i dagliglivet

Samfunnsfag

Samfunnsfag omfatter historie, geografi og samfunnskunnskap.

Opplæringen i faget har som mål at elevene utvikler og tilegner seg kunnskap om menneskenes liv og virksomhet i fortid og nåtid. Denne kunnskapen er grunnlag for aktivt å kunne påvirke samfunnet du lever i.

Grunnleggende ferdigheter i alle fag i.h.t. Kunnskapsløftet:

 • å kunne uttrykke seg muntlig

 • å kunne uttrykke seg skriftlig

 • å kunne lese

 • å kunne regne

 • å kunne bruke digitalt verktøy

 

Åsnes opplæringssenter (ÅOS) tilbyr:

 • Grunnskoleopplæring for voksne

 • Spesialundervisning for voksne

 • Norskopplæring for norske innvandrere

 • Logopedi

Søknadsskjema førstesamtale (DOC, 282 kB)

Kontaktinfo

Ivar Berg
Rektor/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 01 02
Mobil 488 96 227
Emira Bajric Ellingsen
Adjunkt m/till.Utd
E-post
Telefon 62 95 01 02

Nyheter

 • 04Oct
  Loppemarked
  NY REKORD - IGJEN!
 • 26Sep
  Loppemarked Lørdag 28. september kl. 10.00
  Åsnes Opplæringssenter, gamle Østsiden skole, Arneberg. Vel møtt!
 • 11Sep
  Statsborgerprøve
  Åsnes Opplæringsenter arrangerer statsborgerprøve 01. november kl. 10.00.Påmelding: kompetansenorge.no - innen 15...
 • 10Sep
  LOPPEMARKED
  Lørdag 28. september kl.10.00 - 15.00. Loppemarked med masse fine varer - her kan du gjøre et kupp!! Internasjonal...
 • 10Sep
  Datoer for Norskprøver
  Påmelding Norskprøver 04.11-08.11 2019 Gjennomføring av Norskprøve: 02.12-10.12.2019 Påmelding skjer via...