Åsnes opplæringssenter

Åsnes opplæringssenter har ansvaret for voksenopplæring i Våler, Grue og Åsnes kommune. Vi tilbyr norskopplæring, spesialpedagogikk og grunnskoleopplæring for voksne. 

Besøksadresse: Kvesetmoen 2, 2266 Arneberg

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

 

Norskopplæring

Er du fremmedspråklig med oppholdstillatelse i Norge, kan du få norskopplæring hos oss. Vi tilbyr ulike kurs på dagtid alt etter nivå. Send inn en søknad om førstesamtale/kartlegging.

Vi tilbyr også norskopplæring for de som ikke har rett/plikt til norskopplæring , men vil betale for opplæringen. Ta kontakt!

 

Grunnskoleopplæring/ Spesialpedagogikk (tilpasset opplæring)

Åsnes opplæringssenter har ikke lenger tilbud om grunnskoleopplæring , men kan kjøpe denne tjenesten. Dette omfatter grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslovens §4A-1 i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. 

Alle elevene som søker blir kartlagt for å finne nivåer i norsk, engelsk og matematikk. Alle elevene får egen opplæringsplan der man definerer mål og hvilken vei man må gå for å nå målet. Denne evalueres sammen med eleven (og eventuelt foresatt/verge) to ganger i året. 

For enkelte kan det også være behov for spesialundervisning. Dette får de i tilfelle vedtak om etter sakkyndig vurdering fra PPT hvis de oppfyller kriteriene i Opplæringslovens §§4A-1 og 4A-2.

 

Modulbasert grunnskole

Høsten 2024 starter vi opp med modulbasert grunnskole, FOV. 

FOV er opplæring under videregående nivå, og tilpasset voksne. Man kan søke FOV hvis man ikke har gjennomført grunnskole, eller mangler karakterer i ett eller flere av fagene. 

Deltakeren plasseres inn i rett modul etter kartlegging av medbrakt kompetanse

FOV har følgende fag: matte,  engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag. 

I tillegg er det en grunnmodul, med fokus på grunnleggende lese - og skriveopplæring.

Søknadsskjema for modulbasert grunnskoler (DOC, 291 kB)

 

Førstesamtale/ kartlegging

Skjema for førstesamtale/ kartlegging fylles ut og sendes hjemkommunen for godkjenning. Dette gjelder både for norskopplæring og grunnskoleopplæring. Du vil deretter bli kalt inn til en samtale hos oss på opplæringssenteret. 

Søknadsskjema førstesamtale (DOC, 283 kB)

 

Norskprøver/statsborgerprøve

Vi arrangerer norskprøver og statsborgerprøve hos oss tre – fire ganger pr. år. Dette annonseres på  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Nyheter