Ungdommens kulturstipend

Søknad eller forslag sendes inn innen 15.september

Statuttene er revidert og vedtatt i formannskapet 01. juni 2015.
Ny søknadsfrist er satt til 15. september.Ungdommens kulturstipend.
Statutter. 
 

1. Åsnes kommune kan hvert år dele ut ett eller flere kulturstipend til lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Prisvinneren skal bo i eller ha tilknytning til Åsnes kommune. Kulturstipendet skal stimulere unge talent til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område.

2. Ungdommens kulturstipend består av et diplom / gjenstand.
Stipendet er på kr. 10.000 og kan reguleres ved oppstart av hver kommunestyreperiode.

3. Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturstipend på bakgrunn av innkomne begrunnete søknader eller begrunnete forslag på kandidater. Utvalget for kultur og oppvekst kan selv fremme kandidater til kulturstipendet. Utvalget er ikke forpliktet til å dele ut stipend dersom de ikke finner kvalifiserte kandidater.

4. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva stipendet skal brukes til og om muliginneholde et enkelt kostnadsoverslag.

5. Søknadsfristen er 15.september

6. Åsnes Ungdomsråd har uttalelsesrett før saken sluttbehandles i Utvalg for kultur og oppvekst.

7. Ungdommens kulturstipend deles ut av ordføreren eller den han / hun bemyndiger.

8. Sak «Ungdommens kulturstipend» er unntatt fra offentligheten fram til utdelingen blir fortatt.

 

Søknad eller forslag sendes
post@asnes.kommune.no
eller Åsnes kommune,Rådhusgt.1, 2270 Flisa.
Kan også leveres i avdeling bibliotek og informasjon.


 

Mottakere av ungdommens kulturstipend

2004        Kristoffer Sannvoll (skyting) 
2005        Malin Aurora Kjellgren (ridning)
2005        Kim Roger Olsen (Taekwondo)
2006        Torgeir Bekkemoen,Marius Bekkemoen og Dag Erik Kokkin (Skiskyting)
2007        Christian Bråtebekken (forfatter)
2008        Ikke utdelt
2009        Ikke utdelt
2010        Tonje Enkerud (håndball)
2011        John Emil Jørgensrud ( skuespillerutd.)
2012        Jon Arne Borg Engø (musikk/kulturarbeid)
2013        Joachim Aurland ( ski, langrenn)
2014        Sara Skybak (westernridning) og Odd-Helge Lilleskjæret Helstad ( motorsport; drifting)
2015        Tobias Rønning , Skeet skyting
2016        Eline Vig, gokart
2017        Jonas Dammen, bowling
2018        Henrik Stræte Embretsen, skyting