Kulturskole

Covid-19 er noe vi må leve med en god stund fremover, og det er vanskelig for oss å planlegge skoleåret med de aktivitetene vi vanligvis pleier å gjennomføre. Konserter og forestillinger er foreløpig satt på vent. 

I utgangspunktet har kulturskolen ordinær undervisning for alle fra høstsemesteret 2020.

Det kan plutselig bli endringer om det skulle blomstre opp smitte i samfunnet, og da blir alternativet å gjennomføre undervisning på en digital plattform. Alle lærerne i kulturskolen har tilgang til Teams, slik at alternativ undervisning vil foregå der, i hvert fall for elever tilknyttet grunnskolen i Åsnes.

I forkjølelsestider kan det skje at en lærer ikke kan gå på jobb hvis man ikke føler seg bra. Hvis læreren har symptomer, men ellers er frisk, vil vi legge til rette for at elevene får undervisning via Teams.

Vi benytter tiltak for avstand og hygiene i rommene som brukes. Det er viktig å merke seg følgende punkter:

  • Føler du deg syk, skal du ikke på kulturskolen 
  • Elevene skal vente ute til timen starter, det skal ikke være opphold inne i bygget
  • Hender skal vaskes før eleven går inn i undervisningsrommet
  • Foresatte skal ikke inn i bygget, men vente på utsiden. Om annet er nødvendig, må dette avtales med lærer.
  • Instrumenter er personlige, og skal ikke deles.
  • Lærerne vasker berøringspunkter og utstyr mellom hver elev
  • Det er antibac tilgjengelig i undervisningsrommene.

 

For undervisning i løpet av skole-/SFO-tid, følger vi retningslinjene som gjelder på skolen. Så lenge det er gult nivå kan vi være der, men hvis det blir innstramminger, må vi se på alternative løsninger.

 

 

Har du lyst til å lære deg å spille et instrument, synge eller stå på en scene? Da kan vi hjelpe deg! 

Åsnes kulturskole tilbyr opplæring i piano, sang, korps- og band-instrumenter og teater for barn og unge mellom 6-19 år.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeLærere ved Åsnes kulturskole 2019. Okke Bloem

Kontaktinfo

Elin Myhre
Rektor/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 66 06