Om Åsnes

Åsnes kommune er den midterste og største av de tre kommunene som utgjør distriktet Solør i det tidligere fylket Hedmark (se kart her). Fylkene Hedmark og Oppland ble 1. januar 2020 slått sammen til Innlandet fylke.

Åsnes grenser i nord mot Våler, i sør mot Grue, i vest mot Nord-Odal og Stange, og i øst mot Sverige. Flisa er det største tettstedet i kommunen.

 

Antall innbyggere: 7335 (pr. 1. april 2024)

Areal:

Totalt: 1040,94 km²

Land: 1015,22 km²

Vann: 25,72 km²

 

 

NO_0425_Åsnes Jon Harald SøbyGeografisk deles Åsnes kommune av elva Glomma (Glåma). Østover strekker Finnskogen seg, cirka 30 km mot Sverige, og vestover fra Glomma er det skog og åser om lag 15 km mot kommunene Nord-Odal og Stange. Både Glåmdalen og nedre del av Flisa-dalføret er åpne og flate jordbruksområder. Bosetningen i Åsnes er spredt, men i hovedsak konsentrert langs Glomma og sideelva Flisa, som administrasjonssenteret har sitt navn fra.

 

Åsnes kommune ble i 1964 slått sammen med Hof kommune. Funn fra steinalderen viser at de første bosetningene har funnet sted på Glommas vestside for cirka 1500 år siden. Navn som Hov, Borg og Tinghaug forteller oss litt om et organisert samfunn med et religiøst liv, lovverk og forsvar. Fra Snorre har vi navnet til den første høvdingen som satte i gang rydding av det som senere ble Solørbygdene.

 

Solve het han, og han var en av forfedrene til Halvdan Svarte. Kristendommen nådde Solør på 1100-tallet og kommunenavnet ble Hof, som omfattet nåværende Våler og Åsnes. I 1848 ble kommunen delt i tre: Hof, Åsnes og Våler. De to sistnevnte danner i dag, sammen med Grue kommune, Solør.

 

kommunevåpen åsnes

Åsnes' kommunevåpen består av tre fløterhaker mot gull bakgrunn. Dette symboliserer skogbruk og fløting i Flisa, Kynnavassdraget og Glomma. Tømmeret har vært skogens gull, derfor gull i bakgrunn.

 

 

 

 

Solørbanen åpnet fra Kongsvinger til Flisa i 1893. I 1910 ble den forlenget videre mot Elverum. Jernbanestasjonen på Flisa var lenge et viktig kommunikasjonsknutepunkt, men på 1990-tallet ble all persontrafikk på banen nedlagt. I Åsnes kommune var det tre stasjoner, hvorav den på Flisa er fredet, mens stasjonsbygningene på Arneberg og Haslemo er revet. Dertil kommer en rekke holdeplasser som det nå knapt finnes rester igjen av.

 


Luftfoto Flisa