Byggesak

Leter du etter innsyn i byggesaker?

Da må du gå til Postliste og dokumenter og deretter velge "byggesak" under "sakstype".

 

 

ByggSøk stengte for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Alle profesjonelle aktører i byggenæringen kan ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak. Private søkere kan også sende noen søknadstyper digitalt og flere kommer etter hvert.

Løsning for profesjonelle

Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt:  Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.  Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller som er tilpasset ulike brukere.

Løsninger for privatpersoner

Også privatpersoner  kan sende nabovarsler digitalt. Flere digitale søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling så tilbudet her vil øke etterhvert.

Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer  hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Kontaktinfo

Kjell Ove Gundersen
Leder/Enhetsleder
E-post
Mobil 97 51 63 37