Epilepsiforeningen Innlandet

Epilepsiforeningen Innlandet er et lokallag i Norsk Epilepsiforbund.
Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og bidra til å utvikle og spre kunnskap om diagnosen. 
Adresse Kontakt Kategori
Epilepsiforeningen Innlandet
Grevlingvegen 4
2827 Hunndalen
Stein Løkken
Org.nr.: 983477593
Telefon: 95124640
Aktiviteter
Kontaktpersoner