Ansattoversikt


Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 46
Spesialsykepleier
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
kokk 1
Pleiemedhjelper
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Hjelpepleier
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Sykepleier
Spesialsykepleier
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Vernepleier
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Hjelpepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Sykepleier
Lege
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Pleiemedhjelper
Lærling
sykepleier
sykepleier
Støttekontakter
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Assistent1
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier 1
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Spesialsykepleier
Assistent1
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lege 404 18 107
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Helsesekretær
Assistent
Leder 62 95 69 36
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Hjelpepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Sykepleier
Assistent
Pleiemedhjelper
assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Spesialsykepleier
sykepleier
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Unge arbeidstakere
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Leder 62 95 69 45
Sykepleier
Spesialsykepleier 62 95 67 69
Pleiemedhjelper