Ansattoversikt


Åsnes sykehjem

Ansatte i avdelingen Åsnes sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 20
Spesialhjelpepleier 971 98 364
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 406 33 290
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd 970 00 052
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Kokk 1 412 96 371
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper 416 60 891
Spesialhjelpepleier 913 97 311
Pleiemedhjelper 476 65 300
Spesialsykepleier 481 34 981
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper 922 33 078
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 468 12 463
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper 480 87 749
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Assistent
Assistent 909 77 370
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 908 86 392
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 970 21 552
Sykepleier 952 70 044
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd 991 01 299
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 415 44 895
Fagarbeider m/fagsk.utd
Spesialsykepleier 952 48 611
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 412 00 914
Pleiemedhjelper
Assistent
Lege 975 33 990
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 968 47 561
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Assistent
Sykepleier 900 97 459
Sykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 472 91 886
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43 909 84 859
Fagarbeider 480 64 371
Sykepleier 473 94 331
Spesialsykepleier
Assistent
Sykepleier 920 90 562
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 918 35 459
Fagarbeider 481 53 760
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 932 20 596
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 997 46 333
Hjelpepleier 905 18 628
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper 975 83 775
Kokk 948 58 776
Spesialsykepleier 950 49 154
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 908 88 434
Sykepleier 958 23 006
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 916 37 188
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 969 87 124
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 979 54 746
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Kokk 1
Spesialvernepleier 951 69 973
Hjelpepleier 416 30 042
Assistent 906 09 387
Saksbehandler 959 26 284
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider 477 57 307
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær 971 41 393
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 904 01 195
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 413 33 403
Pleiemedhjelper 458 72 466
Spesialsykepleier
Spesialsykepleier 908 97 605
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Pleiemedhjelper 907 51 030
Lege 468 99 394
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 916 30 626
Assistent1
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 990 42 528
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 922 78 288
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier 909 34 420
Sykepleier 924 54 906
Pleiemedhjelper
Assistent 915 88 202
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 975 09 845
Lærling
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Leder/Enhetsleder 62 95 69 31 975 14 338
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper 901 09 388
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 919 97 117
Assistent1 991 63 653
Pleiemedhjelper 455 48 571
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 951 13 784
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 468 22 210
Lærling
Sykepleier 950 32 052
Sykepleier 400 46 053
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 977 47 462
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider 959 03 707
Unge arbeidstakere
Sykepleier 913 07 408
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 406 03 184
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Miljøterapeut/-arb.
Assistent 913 07 241
Leder 62 95 69 36 915 84 460
Pleiemedhjelper 954 09 350
Sykepleier 480 39 393
Leder 62 95 69 56 975 86 994
Hjelpepleier
Fagarbeider 905 70 794
Unge arbeidstakere
Sykepleier 473 37 956
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Assistent 403 84 316
Spesialsykepleier 478 37 560
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper 952 85 919
Omsorgsarbeider 977 07 328
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier 975 22 264
Sykepleier
Assistent
Assistent 452 29 126
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Miljøterapeut
Spesialsykepleier 913 97 415
Pleiemedhjelper
Sykepleier 971 49 678
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 970 34 870
Kokk 1
Fagarbeider 452 86 400
Helsesekretær
Assistent 926 87 751
Fagarbeider 958 94 276
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 917 61 299
Fagarbeider 936 29 602
Fagarbeider
Pleiemedhjelper 482 61 250
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 976 21 813
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd 926 22 535
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper 412 37 073
Fagarbeider
Leder 62 95 69 45 413 03 076
Sykepleier
Pleiemedhjelper