Ansattoversikt


Åsnes sykehjem

Ansatte i avdelingen Åsnes sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 20
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Spesialhjelpepleier
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Lærer
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Lege 975 33 990
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43 909 84 859
Fagarbeider
Sykepleier
Spesialsykepleier
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Kokk
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Kokk 1
Spesialvernepleier
Hjelpepleier
Assistent
Saksbehandler
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Spesialsykepleier
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Lege 468 99 394
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent1
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier 1
Sykepleier
Assistent
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Lærling
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier 1
Leder/Enhetsleder 62 95 69 31 975 14 338
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Assistent
Spesialsykepleier
Assistent1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Barne/ungdomsarbeid.
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Miljøterapeut/-arb.
Assistent
Leder 62 95 69 36 915 84 460
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Leder 62 95 69 56 975 86 994
Hjelpepleier
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Sykepleier
Assistent
Sykepleier
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Miljøterapeut
Lærling
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Kokk 1
Fagarbeider
Helsesekretær
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Leder 62 95 69 45 413 03 076
Sykepleier
Pleiemedhjelper