Ansattoversikt


Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20 969 48 734
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20 958 93 729
Assistent(barnehage) 62 95 68 20 901 02 151
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20 969 48 735
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder 62 95 36 10 477 02 072
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20 988 85 100
Barnehagelærer 62 95 68 20
Miljøterapeut
Pedagogisk leder 62 95 68 20 951 85 401
Assistent(barnehage) 62 95 68 20 952 43 734
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20 478 76 417
Assistent1 62 95 68 20 951 21 612
Pedagogisk leder 62 95 68 20 416 60 388
Barnehagelærer 62 95 68 20
Assistent(barnehage) 62 95 68 20 975 62 829
Barne/ungdomsarbeid. 980 43 265
Barne/ungdomsarbeid. 952 25 902
Assistent
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Barnehagelærer 62 95 68 20