Ansattoversikt


Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Lærer
Assistent(barnehage) 62 95 68 20
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Barnehagelærer 62 95 68 20
pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent(barnehage) 62 95 68 20
Assistent1 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barnehagelærer 62 95 68 20
Assistent 62 95 68 20
Støttekontakter
Barnehagelærer 62 95 68 20