Ansattoversikt


Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Rådgiver 915 89 633
Fysioterapeut i turnusåret
Ergoterapeut 62 95 67 52
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Ergoterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 916 39 036
Assistent
Tekniker 901 16 366
Spesialfysioterapeut 916 39 088
Fysioterapeut 489 48 446