Ansattoversikt


Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Fysioterapeut i turnusåret
Leder 478 23 440
Miljøterapeut 980 35 555
Ergoterapeut 62 95 67 52
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Ergoterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 992 67 731
Assistent
Tekniker 959 49 992
Fysioterapeut 489 48 446
Spesialfysioterapeut 971 40 105