Ansattoversikt


Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Sykepleier
Fysioterapeut 62 95 69 49
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialkonsulent 920 86 011
Spesialsykepleier 477 86 696
Sykepleier
Leder 489 48 446
Helsesykepleier 62 95 67 70 969 49 675
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Sykepleier
Fagarbeider
Helsesykepleier
Helsesøster 474 75 232
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Sykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
Assistent
miljøterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 52
Assistent
Helsesekretær
Spesialsykepleier
Assistent
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254
Sykepleier 62 95 67 64 488 92 206
Assistent
Helsesykepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Pleiemedhjelper
Helsesykepleier 901 98 568
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Assistent
ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 916 39 036
Fagarbeider m/ fagskoleutd 62 95 67 60 488 92 207
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Assistent
Helsesykepleier
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Fysioterapeut
Psykolog 994 62 780
Tekniker
Leder 456 38 837
Assistent
Vernepleier
Miljøterapeut
Saksbehandler 62 95 67 70 969 49 676
Assistent
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70 488 82 403
Spesialsykepleier 62 95 67 68 474 50 509
Assistent
Spesialfysioterapeut 62 95 69 49
Assistent
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Assistent
Assistent
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 675
Assistent
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Spesialsykepleier
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515
Spesialhjelpepleier 994 78 330