Ansattoversikt


Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Leder/Enhetsleder 62 95 67 62 915 89 633
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialkonsulent 920 86 011
Spesialsykepleier 458 73 278
Assistent
Sykepleier
Leder 489 48 446
Helsesekretær
Helsesykepleier 62 95 67 70 969 49 675
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 954 65 015
Miljøterapeut
Sykepleier
Helsesykepleier
Helsesøster
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Sykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
Assistent
miljøterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 52
Assistent
Lege
Helsesekretær
Lege
Spesialsykepleier
Assistent
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 62 95 67 64 488 92 206
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Helsesykepleier 901 98 568
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Fysioterapeut 489 48 446
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Assistent
Ergoterapeut 458 72 283
ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 489 48 446 916 39 036
Fagarbeider m/ fagskoleutd 62 95 67 60 488 92 207
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Assistent
Helsesykepleier
Miljøterapeut
Helsesekretær
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 67 69 994 62 780
Assistent
Sykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Spesialsykepleier
Turnuskandidat
Helsesekretær
Tekniker
Leder 456 38 837
Assistent
Vernepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Saksbehandler 62 95 67 70 969 49 676
Lege
Assistent
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70 488 82 403
Spesialsykepleier 62 95 67 68 474 50 509
Turnuskandidat
Helsesekretær
Lege
Assistent
Fysioterapeut 62 95 69 49
Helsesekretær
Assistent
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesekretær
Assistent
Assistent
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 675
Assistent
Lege
Assistent
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Spesialsykepleier
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515
Spesialhjelpepleier 994 78 330