Ansattoversikt


Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent
Konsulent 474 67 347
Saksbehandler
Saksbehandler
Fagkonsulent
Avdelingsleder 400 31 539
Fagkonsulent 477 94 681
Barnevernpedagog 975 29 934
Leder 951 78 121
Saksbehandler 904 02 527
Saksbehandler 902 21 407
Saksbehandler 400 31 537
Saksbehandler 400 31 721
Leder 400 31 538 400 31 538
Saksbehandler
Familierådskoordinat 913 55 948
Saksbehandler 477 89 767
Advokat
Saksbehandler
Saksbehandler 911 58 994
Leder
Barnevernpedagog 404 48 655
Saksbehandler 457 32 453
Avdelingsleder 400 31 536
Fagkonsulent
Saksbehandler 479 70 557
Saksbehandler 456 18 234
Spesialkonsulent
Fagkonsulent