Ansattoversikt


Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt
Støttekontakter
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04 +98467663
Konsulent 62 95 87 04
Adjunkt
Lærer
Lærer 976 71 125
Adjunkt m/till.Utd
Lektor
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt 951 57 731
Barne/ungdomsarbeid.
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd 62 95 87 04 489 57 215
Assistent1
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd