Ansattoversikt


Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 915 85 402
Fagarbeider 456 74 678
Tillitsvalgt (lønnet
Adjunkt m/till.Utd 970 45 131
Lærer 482 95 985
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid. 977 38 681
Assistent
Adjunkt 407 21 742
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd 993 29 806
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04 984 67 663
Barnehagelærer
Konsulent 62 95 87 04 900 28 610
Adjunkt
Adjunkt 916 93 679
Lærer
Adjunkt m/till.Utd 915 95 698
Assistent1
Lektor med tilleggsutd
Barne/ungdomsarbeid. 908 36 507
Barne/ungdomsarbeid. 911 89 332
Musikk/kultursk.lær 476 29 340
Barne/ungdomsarbeid. 980 43 265
Adjunkt 932 03 215
Adjunkt
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Barne/ungdomsarbeid.
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd 975 45 887
Vernepleier
Assistent 416 79 689
Assistent
Barne/ungdomsarbeid. 975 64 203
Adjunkt m/till.Utd 62 95 87 04 907 36 297
Barne/ungdomsarbeid. 970 88 365
Assistent1 992 57 826
Adjunkt m/till.Utd
Assistent 957 87 114