Ansattoversikt


Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd 907 84 227
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04 984 67 663
Konsulent 62 95 87 04
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lektor
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Musikk/kultursk.lær
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt 951 57 731
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd 62 95 87 04 489 57 215
Assistent1
Adjunkt m/till.Utd
Assistent