Ansattoversikt


Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 87 04
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent1
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 970 45 131
Lærer
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid. 977 38 681
Assistent
Adjunkt 407 21 742
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd 993 29 806
Rektor/Enhetsleder 984 67 663
Konsulent 900 28 610
Adjunkt
Adjunkt 916 93 679
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd 915 95 698
Assistent1
Lektor med tilleggsutd
Barne/ungdomsarbeid. 908 36 507
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt 932 03 215
Lærer
Adjunkt
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Barne/ungdomsarbeid.
Vernepleier
Assistent
Barne/ungdomsarbeid. 975 64 203
Adjunkt m/till.Utd 907 36 297
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent1 992 57 826
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Assistent