Ansattoversikt


Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Vaktmester 1 992 88 668
Driftsleder VA 459 75 378
Konsulent 992 88 660
Leder/Enhetsleder 489 57 215
Pleiemedhjelper
Renholdsoperatør 482 22 977
Sjåfør 971 69 013
Folkevalgt
Renholder
Konsulent 915 99 235
Renholder
Konsulent 458 71 818
Renholder 950 83 998
Renholder
Folkevalgt
Rådgiver 902 06 263
Renholder
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 82 827
Leder/Enhetsleder 975 16 337
Renholder
Renholder
Folkevalgt
Renholder 950 75 897
Renholder
Renholder
Leder 905 71 178
Håndv./fagarb.
Folkevalgt
Konsulent 473 61 244
Renholder
Folkevalgt
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Driftsleder VA 479 70 730
Håndv./fagarb. 471 73 644
Fagarbeider 915 73 090
Renholder
Folkevalgt 908 38 305
Renholder 970 17 019
Renholder 463 60 848
Renholder
Renholder
Renholder
Renholder
Renholder 950 29 162
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Renholder
Fagarbeider 909 66 736
Leder/Enhetsleder 958 37 808
Folkevalgt 907 64 980
Fagarbeider
Ingeniør 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454 959 68 454
Hjemmehjelp 975 19 202
Renholder
Renholder
Vaktmester 992 88 665
Håndv./fagarb. 952 10 092
Vaktmester 1 992 88 663
Ingeniør 488 65 624
Ingeniør 474 83 479
Renholder
Renholder
Folkevalgt
Ingeniør 915 78 082
Leder 992 88 666
Håndv./fagarb. 62 95 69 52
Ingeniør 909 93 925
Renholder 992 25 980
Renholder 1
Renholder
Renholder 416 17 062
Konsulent 971 52 980
Spesialkonsulent 459 72 135
Vaktmester 989 04 905
Renholder
Folkevalgt
Renholder
Helsesekretær
Saksbehandler 415 68 123
Renholder
Renholder
Sektorleder 952 13 595
Vaktmester
Renholder 968 09 381