Ansattoversikt


Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Vaktmester 1 992 88 668
Driftsleder VA 459 75 378
Leder 62 95 66 83 992 88 660
Spesialkonsulent 62 95 66 72
Sjåfør 971 69 013
Renholder
Renholder
Konsulent
Renholder
Lærling
Renholder
Renholder
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 82 827
Leder/Enhetsleder 975 16 337
Renholder
Renholder
Driftstekniker 992 88 662
Renholder
Leder 62 95 66 78 905 71 178
konsulent 62 95 66 67 473 61 244
Hjemmehjelp
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Driftsleder VA 479 70 730
Håndv./fagarb.
Fagarbeider 915 73 090
Renholder
Feier 991 54 966
Renholder
Assistent
Kommunedirektør 62 95 66 22 977 77 756
Renholder
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Renholder
Fagarbeider 62 95 66 85 909 66 736
Leder/Enhetsleder 62 95 66 82 958 37 808
Arbeider/spes.arb. 62 95 66 89 917 94 552
Fagarbeider 950 55 765
Ingeniør 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454
Renholder
Renholder
Håndv./fagarb. 481 78 410
Vaktmester 992 88 665
Håndv./fagarb.
Fagarbeider
Brannkonstabel
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Ingeniør 474 83 479
Renholder
Renholder
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Ingeniør 915 78 082
Driftstekniker 62 95 69 28 992 88 666
Håndv./fagarb.
Ingeniør 909 93 925
Renholder
Renholder 1
Renholder
Konsulent
Spesialkonsulent 62 95 66 70 459 72 135
Vaktmester 989 04 905
Renholder
Renholder
Saksbehandler 62 95 66 66 415 68 123
Renholder
Sektorleder 952 13 595
Vaktmester
Renholder