Ansattoversikt


Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 450 42 180
Renholder
Vaktmester 1 992 88 668
Driftsleder VA 459 75 378
Leder 62 95 66 83 992 88 660
Leder/Enhetsleder 62 95 32 61 489 57 215
Pleiemedhjelper 922 33 078
Renholdsoperatør 482 22 977
Sjåfør 971 69 013 971 69 013
Folkevalgt
Renholder
Konsulent 915 99 235
Renholder
Lærling 405 53 203
Renholder 950 83 998
Renholder
Folkevalgt
Rådgiver 902 06 263
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 82 827
Leder/Enhetsleder 975 16 337
Renholder
Renholder
Folkevalgt
Renholder 950 75 897
Renholder
Driftstekniker 992 88 662
Renholder
Leder 62 95 66 78 905 71 178
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 67 473 61 244
Renholder 907 64 990
Folkevalgt
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Driftsleder VA
Håndv./fagarb. 471 73 644
Fagarbeider
Folkevalgt 908 38 305
Renholder 970 17 019
Renholder 463 60 848
Renholder
Kommunedirektør 62 95 66 22 977 77 756
Renholder
Renholder
Renholder
Renholder 950 29 162
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Renholder
Fagarbeider 62 95 66 85 909 66 736
Leder/Enhetsleder 62 95 66 82 958 37 808
Folkevalgt 907 64 980
Fagarbeider 950 55 765
Ingeniør 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454 959 68 454
Hjemmehjelp 975 19 202
Renholder
Renholder
Håndv./fagarb.
Vaktmester 992 88 665
Fagarbeider 903 67 139
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Ingeniør 400 44 526
Ingeniør 474 83 479
Renholder 909 86 602
Assistent
Renholder
Folkevalgt
Ingeniør 915 78 082
Driftstekniker 62 95 69 28
Håndv./fagarb. 62 95 69 52
Ingeniør 909 93 925
Renholder 992 25 980
Renholder 1
Renholder 416 17 062
Konsulent 971 52 980
Spesialkonsulent 62 95 66 70
Vaktmester 989 04 905
Renholder
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Folkevalgt
Renholder
Helsesekretær
Saksbehandler 62 95 66 66 415 68 123
Renholder
Sektorleder 952 13 595
Renholder 968 09 381