Ansattoversikt


VITT

Ansatte i avdelingen VITT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 67 315
Miljøterapeut
Fagarbeider
Helsesekretær
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Leder 62 95 22 53
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Assistent
Vernepleier
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Miljøterapeut 918 19 757
Assistent
Assistent
Hjelpepleier
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Sykepleier
Spesialhjelpepleier
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Assistent
Fagarbeider 62 95 72 63 971 61 323
Fagarbeider
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 62 95 66 58
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier
Leder/Enhetsleder 470 15 567
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider 476 56 657
Barne/ungdomsarbeid.
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Vernepleier
Fagleder 915 76 996
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Aktivitør
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Leder 940 18 424
Fagarbeider
Fagarbeider
Arbeidsterapeut
Assistent
Assistent
Assistent
Leder
Miljøterapeut
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd