Ansattoversikt


Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
404 92 725
Støttekontakter
Leder 969 44 472 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 969 43 477
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler 489 99 529
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler 940 10 188
Leder 940 21 858
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Saksbehandler 969 44 454
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315
Leder 989 08 849