Ansattoversikt


Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler
Leder 969 44 472 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 971 53 803
Saksbehandler 909 78 487
Saksbehandler
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler 959 26 284
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 62 95 69 26
Saksbehandler 456 06 118
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Leder 940 21 858
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315
Rådgiver 989 08 849