Ansattoversikt


Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
Saksbehandler
Saksbehandler
Leder 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 971 53 803
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler
Saksbehandler 489 99 529
Saksbehandler
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 989 03 419
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Leder 940 21 858
Spesialsykepleier
Saksbehandler 488 92 315