Ansattoversikt


Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Vernepleier
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjemmehjelp
Unge arbeidstakere
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Støttekontakter
Sykepleier
Assistent
Støttekontakter
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Assistent
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier
Servicearbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Hjemmehjelp
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Assistent
Assistent 62 95 34 10
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjemmehjelp
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder 476 96 731
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Fagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Vernepleier
Assistent
Lærling
Miljøterapeut
Assistent
Sykepleier
Vernepleier
vernepleier 62 95 69 85 404 35 689
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Assistent
Fagleder 911 27 813
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Støttekontakter
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Miljøterapeut
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider