Ansattoversikt


Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 67 315
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 404 35 689
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Assistent
Renholdsoperatør
Hjemmehjelp 992 24 461
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Fagarbeider
Diverse
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Sykepleier 940 08 549
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 404 37 389
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Assistent
Diverse
Diverse
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Diverse
Fagleder 457 23 563
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Lærer
Spesialsykepleier
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Servicearbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sykepleier
Assistent
Diverse
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Vernepleier
Ledende aktivitør
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjemmehjelp 975 19 202
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Diverse
Saksbehandler 940 08 547
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 994 32 076
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Diverse
Fagarbeider
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Diverse
Vernepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Sykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Assistent
Assistent
Vernepleier 415 31 530
Hjemmehjelp
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut/-arb.
Pleiemedhjelper
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Diverse
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper