Ansattoversikt


Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier 477 86 696
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Støttekontakter
Assistent
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Leder 476 96 732
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Spesialsykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Assistent
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Saksbehandler 969 44 474
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Renholder
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Leder 476 96 731
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Vernepleier
Assistent
Miljøterapeut
Leder/Enhetsleder 969 45 415
Sykepleier 400 46 053
Sykepleier
vernepleier 62 95 69 85 404 35 689
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Fagleder 911 27 813
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Miljøterapeut
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp