Ansattoversikt


Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Assistent
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Vernepleier
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Assistent
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Servicearbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Vernepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Assistent
Sykepleier
Leder 456 38 837
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent
Assistent
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Leder 476 96 731
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Fagarbeider
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Lærling
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Spesialsykepleier
Vernepleier
Assistent
vernepleier 62 95 69 85 404 35 689
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Sykepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent(barnehage)
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 457 23 563
Assistent
Spesialsykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider