Ansattoversikt


Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier 456 39 295
Fagarbeider 979 58 386
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Fagleder 62 95 34 10 980 20 998
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Vernepleier
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Servicearbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Vernepleier
Ledende aktivitør
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Sykepleier
Assistent
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent
Spesialhjelpepleier
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Barne/ungdomsarbeid. 412 67 597
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 994 32 076
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Sykepleier
Spesialsykepleier
Miljøterapeut
Assistent
Vernepleier 62 95 69 85 415 31 530
Assistent
Hjemmehjelp
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Sykepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Assistent
Miljøterapeut/-arb.
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Barne/ungdomsarbeid.
Miljøterapeut
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp