Ansattoversikt


Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 920 86 011
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesykepleier
Helsesøster 474 75 232
Lis 1/Turnuskandidat
Helsesykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 969 43 475
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70 488 82 403
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 675
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515