Ansattoversikt


Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 920 86 011
Leder 951 58 525
Helsesykepleier
Jordmor 474 75 232
Spesialsykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 479 74 204
Helsesykepleier 457 21 255
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 989 03 419
Spesialsykepleier 488 82 403
Helsesykepleier 971 99 171