Ansattoversikt


Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 920 86 011
Helsesykepleier 62 95 67 70 969 49 675
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Jordmor
Helsesøster 474 75 232
Helsesykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 969 43 475
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70 488 82 403
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515