Ansattoversikt


Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 920 86 011
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesykepleier 969 49 675
Helsesøster 474 75 232
Lis 1/Turnuskandidat
Helsesykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 479 74 204
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 969 43 475
Spesialsykepleier 62 95 67 70 488 82 403
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 171
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Lis 1/Turnuskandidat