Ansattoversikt


Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier
Fagarbeider 456 74 678
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Assistent 900 16 695
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254
Sykepleier 62 95 67 64 488 92 206
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Miljøterapeut 971 00 423
Folkevalgt 452 22 260
Fagarbeider m/ fagskoleutd 62 95 67 60 488 92 207
Assistent 458 72 283