Ansattoversikt


Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 62 95 66 11 456 18 748
Rådgiver 915 89 633
Konsulent 457 30 141
Adjunkt m/till.Utd
HR-leder 400 33 260
Spesialkonsulent 62 95 66 45
Konsulent 958 91 227
Tillitsvalgt 954 43 024
Leder 908 68 836
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Rådgiver 976 19 137
Konsulent 62 95 66 45 995 21 069
Konsulent 456 38 113
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Konsulent 62 95 66 34 934 00 321
Ordfører 904 02 505
Konsulent 62 95 66 45 481 46 389
Tillitsvalgt (lønnet
Kommunedirektør 977 77 756
Rådgiver 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43
Økonomisjef 976 58 761
Fagarbeider 909 66 736
Fagleder 62 95 66 41 916 13 182
Spesialsykepleier
Adjunkt 901 45 908
Konsulent 62 95 66 29 917 46 264
Vernepleier
Konsulent 62 95 66 40
Varaordfører 926 67 375
Spesialkonsulent 906 06 341
Pedagogisk leder
Saksbehandler 62 95 66 42