Ansattoversikt


Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 62 95 66 11
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt 412 20 948
Spesialkonsulent 62 95 67 70
Folkevalgt
Folkevalgt 913 97 470
Tillitsvalgt (lønnet
Folkevalgt
Lærling
Folkevalgt
Folkevalgt
Leder 478 23 440
HR-leder 62 95 66 50 400 33 260
Folkevalgt 404 48 659
Folkevalgt
Spesialkonsulent 62 95 66 45
Lærling
Lærling 405 53 203
Folkevalgt 959 50 483
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Tillitsvalgt (lønnet 954 43 024
Leder 908 68 836
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Lærling
Folkevalgt
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 45 995 21 069
Konsulent 62 95 66 33 456 38 113
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Konsulent 62 95 66 34 934 00 321
Ordfører 62 95 66 26 904 02 505
Sektorleder 62 95 66 23 959 45 990
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Lærling
Folkevalgt
Folkevalgt 908 38 305
Konsulent 62 95 66 45 481 46 389
Folkevalgt
Assistent 906 09 387
Kommunedirektør 62 95 66 22 977 77 756
Folkevalgt 452 22 260
Rådgiver 62 95 66 35 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43 920 18 057
Lærling
Økonomisjef 976 58 761
Fagarbeider 62 95 66 85 909 66 736
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Lærling
Lærling
Lærling
Overformynder 905 75 164
Fagleder 62 95 66 41 916 13 182
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Folkevalgt
Folkevalgt 62 95 66 14
Folkevalgt
Folkevalgt 909 92 152
Spesialsykepleier 919 97 117
Folkevalgt 907 47 759
Lærling
Sektorleder 62 95 66 24 930 89 435
Leder 940 21 858
Folkevalgt 993 65 385
Folkevalgt 991 51 975
Konsulent 62 95 66 29 917 46 264
Vernepleier
Folkevalgt 907 03 287
Folkevalgt
Folkevalgt
Folkevalgt
Konsulent 62 95 66 40
Folkevalgt
Varaordfører 62 95 66 55 926 67 375
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Folkevalgt
Folkevalgt 412 08 416
Saksbehandler 62 95 66 12 915 17 657
Saksbehandler 62 95 66 42
Lærling 949 84 980
Spesialkonsulent
Folkevalgt
Folkevalgt 9063436