Ansattoversikt


Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder
Klubbarbeider
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Musikk/kultursk.lær
Konsulent
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Klubbarbeider
Kinomaskinist 916 17 783
Unge arbeidstakere
Spesialkonsulent 913 35 498
Konsulent 62 95 66 15 901 92 327
Musikk/kultursk.lær
Unge arbeidstakere
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder 62 95 66 17 977 14 799
Unge arbeidstakere
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider
Konsulent 908 97 568
Assistent (sfo)
Konsulent 450 20 290