Ansattoversikt


Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Leder
Klubbarbeider
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lære 976 04 793
Musikk/kultursk.lær
Konsulent
Konsulent 62 95 66 16 916 15 044
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
916 39 088
Klubbarbeider
Kinomaskinist 916 17 783
Musikk/kultursk.lær
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06 977 64 639
Musikk/kultursk.lær 476 29 340
Musikk/kultursk.lær 400 42 143
Konsulent 62 95 66 15 901 92 327
Musikk/kultursk.lær
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder 62 95 66 17 977 14 799
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider
Konsulent 908 97 568
Assistent (sfo)
Konsulent 450 20 290