Pårørendekvelder for pårørende i rus og psykiatri

Onsdag 29. november er det pårørendekveld med temaet “Hvordan pårørende kan bedre kommunikasjon med den som er syk og hjelpeapparatet”. Gjennom 2023 er det blitt arrangert pårørendekvelder for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og / eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer.

 

Pårørendekveldene arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum og KoRus-Øst. 

Alle arrangementene finner sted på Helsehuset i Elverum 

 

Årets siste pårørendekveld arrangeres onsdag 29. november kl. 18:00.

Tema: Hvordan pårørende kan bedre kommunikasjon med den som er syk og hjelpeapparatet.

Lise Hellum-Håkenstad fra KoRus Øst vil holde et innlegg om dette.

 

Arrangørene er åpne for innspill fra deltagerne om nye temaer.

Alle pårørendekvelder er gratis.

 

 

Kontaktpersoner for deg som er pårørende og bor i Åsnes er

Inger Camilla Jægersborg, tlf: 48892206

Tove Anita Fjeld, tlf: 40437389