Pårørendekvelder for pårørende i rus og psykiatri

Gjennom 2023 vil det bli arrangert pårørendekvelder for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og / eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer.

Blomst som sprenger seg gjennom asfalt. Illustrasjonsfoto. - Klikk for stort bilde Pixabay   

Pårørendekveldene arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum og KoRus-Øst. 

Alle arrangementene finner sted på Helsehuset i Elverum 

 

Følgende pårørendekvelder er så langt satt opp for 2023:

Onsdag 15. februar kl. 18:00.

Tema: Avhengighet og/ eller rus.

Sissel Berge fra politiet vil holde et innlegg om dette sammen med en kommunal ruskonsulent.

 

Onsdag 19. april kl.18:00.

Tema: Egenivaretagelse som pårørende.

Sykepleier Nina Wiker fra Åmot kommune vil holde et innlegg om dette.

 

Onsdag 27. september kl. 18:00.

Tema: Barn som pårørende.

Familieterapeut Reidun Reikerås fra Åsnes kommune vil holde et innlegg om dette.

 

Onsdag 29. november kl. 18:00.

Tema: Hvordan pårørende kan bedre kommunikasjon med den som er syk og hjelpeapparatet.

Lise Hellum-Håkenstad fra KoRus Øst vil holde et innlegg om dette.

 

Arrangørene er åpne for innspill fra deltagerne om nye temaer.

Alle pårørendekvelder er gratis.

 

 

Kontaktpersoner for deg som er pårørende og bor i Åsnes er

Inger Camilla Jægersborg, tlf: 48892206

Tove Anita Fjeld, tlf: 40437389